Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Vi har et felles ansvar for et fremgangsrikt Europa

De nordiske arbeidsministere har vedtatt at de ønsker å samarbeide med EU om utviklingen av den europeiske pilar for sosiale rettigheter.

16.12.2016

Finlands justis- og arbeidsminister Jari Lindström, Grønlands Minister for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Fotograf
Niklas Tallqvist

En europeisk pilar for sosiale rettigheter er relevant for alle land innen EU og EØS-område. Velfungerende arbeidsmarkeder og velferdssystemer er viktige. Gode arbeidsforhold er fundamentalt for våre innbyggere og nødvendige for de europeiske landenes evne til å skape bærekraftige arenaer der næringslivet kan vokse. Det går frem av erklæringen fra arbeidsministrene som ble lagt frem på deres møte i Helsingfors 29. november.

Ministrene mener det er viktigere enn noensinne at Europa kommer sammen og diskuterer hvordan politikere kan målrette innsatsen for å skape arbeidsplasser og sosial utvikling i medlemslandene. De nordiske arbeidsministrene påpeker viktigheten av å levere løsninger som svarer på fremtidige behov for innbyggerne og for nasjonene. 

 - Arbeidsministrenes initiativ overfor EU er et eksempel på et sterkere felles nordisk engasjement i saker der landenes utgangspunkt og interesser er sammenfallende. Jeg er overbevist om at det vil bidra til større forståelse for løsninger som er gode både for Norden og i en bredere europeisk sammenheng, sier Generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Samtidig understrekes det at den nordiske erfaringen viser at det er mulig å kombinere velferdsutvikling med vekst og jobbskaping.  Et sterkt Europa bør bygges på samspillet mellom vekst, konkurransedyktighet og solidaritet.

Pilaren må også respektere nasjonale arbeidsmodeller, sosiale løsninger samt variasjonen av politiske vurderingen. Det har stor betydning for det nordiske arbeidsmarkedet. Partenes selvstendighet og rett til kollektive forhandlinger om lønn og andre ansettelsesforhold må opprettholdes. Arbeidslivets parter har i sine nøkkelroller hatt avgjørende betydning for den positive utviklingen av arbeidslivet og de sosiale løsninger i de nordiske landene.

Det er behov for en mer målrettet og proaktiv felles nordisk interesseivaretakelse både i den sosiale dialog og i lovgivningsprosessen i EU.

Tidligere dansk minister og EU-kommisær Poul Nielson har på oppdrag fra Nordisk ministerråd foretatt en gjennomlysning av det nordiske arbeidslivet. Hans 14 råd til de nordiske landene ble overrakt på ministermøtet. Nielson mener den nordiske modellen har mye og tilføre politikkdannelsen i Europa. Han ser med en viss uro på at den nordiske modellen stadig vekk utfordres av EU. Hans foreskrevne medesin er at de nordiske landene må møte dette presset med en felles innsats for å heve forståelsen og respekten for den nordiske modellen.

- Det er behov for en mer målrettet og proaktiv felles nordisk interesseivaretakelse både i den sosiale dialog og i lovgivningsprosessen i EU, advarer Poul Nielson.

Arbeidsministrenes erklæring:

Web-tv

Kontakter