Dokumentåtgärder

Wallmark reagerar på gratis heroin i Danmark

Hans Wallmark, svensk parlamentariker i Nordiska rådet, reagerar starkt på att Danmark nyligen har öppnat en klinik för narkomaner med gratis heroinsprutor. Nu frågar han den danska regeringen om detta är i linje med tanken på nolltolerans mot narkotika i Norden.

17.02.2010

– Hur fortgår arbetet inom Nordiska ministerrådet att samordna och koordinera arbetet med att bekämpa och förebygga narkotikamissbruk i Norden? frågar Hans Wallmark.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

– Anser den danska regeringen att heroinkliniker med fria sprutor och narkotika står i överensstämmelse med tanken på nolltolerans mot narkotika i Norden? frågar Hans Wallmark (m), medlem i medborgar- och konsumentutskottet i Nordiska rådet, i ett brev till den danska regeringen.

Ett samlat Nordiskt råd bad under sessionen 2009 i Stockholm de nordiska regeringarna om att arbeta för nolltolerans mot narkotikahandel i Norden. Wallmark påpekar att det danska erbjudandet är ett sätt att aktivera och ha kontakt med missbrukare på, men att utdelningen av gratis heroin inte på något sätt bidrar till att bryta missbrukarnas beroende.

– Hur fortgår arbetet inom Nordiska ministerrådet att samordna och koordinera arbetet med att bekämpa och förebygga narkotikamissbruk i Norden? frågar Wallmark i brevet.

För ett år sen ställde Hans Wallmark en fråga till den danska regeringen om den stödde legalisering av handel med hasch. Då fick han ett tydligt svar om att regeringen inte gick in för en sådan politik. Wallmark är bekymrad över spridningseffekterna i den svenska delen av Öresundsregionen, och understryker att beslut som fattas inom narkotikaområdet får konsekvenser för hela regionen.

Hans Wallmark representerar Moderata samlingspartiet i den svenska riksdagen och är medlem i Nordiska rådet.

Läs den skriftliga frågan här

Kontakter