Dokumentåtgärder

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från olika aktörer inom det nordiska samarbetet och bevaka den senaste utvecklingen inom frågor som miljö, ekonomi, forskning, politik och samhälle.

Nordiska nyheter

Här kan du prenumerera på nyheter från Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Skräddarsy ditt nyhetsbrev genom att välja de teman som intresserar dig. Genom att trycka på "Prenumerera" så samtycker du till att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev. Vår policy är att aldrig dela med oss av prenumeranters uppgifter. Som prenumerant har du i varje utskick möjlighet att avsluta eller ändra din prenumeration.

Läs mer...

Sustainable Growth the Nordic Way

Webbtidning om de nordiska statsministrarnas initiativ inom grön tillväxt och hållbar utveckling ”the Nordic Way”

Läs mer...

NIKK:s Nyhetsbrev om jämställdhet i Norden

Prenumerera på NIKK:s nyhetsbrev för att vara säker på att inte missa något jämställdhet i Norden! Du kan självklart när som helst avbryta din prenumeration.

Läs mer...

NordForsk:s nyhetsbrev

NordForsk är ett nordiskt organ som ansvarar för samarbetet inom forskning i Norden. NordForsk:s nyhetsbrev bevakar utvecklingen inom nordiskt forskningssamarbete och forskningspolitik.

Läs mer...

Nordic Innovation Newsletter

Nordic Innovation Newsletter is a monthly digital newsletter that gives you the highlights from Nordic Innovation’s work on stimulating innovation, removing barriers and building relations through Nordic cooperation.

Läs mer...

Arbeidsliv i Norden:s nyhetsbrev

Arbeidsliv i Norden utges av webbtidningen Arbeidsliv i Norden och berör arbetsrätts-, arbetsmiljö- och arbetsmarknadsfrågor.

Läs mer...

Nordregio News

Nyhetsbrevet Nordregio News innehåller nyheter och forskning om regional utveckling, demografi, urbana och rurala system, globala klimatförändringar och internationell energipolitik bland andra aktuella ämnen om dagens snabbt växande samhällen.

Läs mer...

Nyhetsbrevet Nordatlanten

Nordiska Atlantsamarbetet NORA sänder 10 gånger per år ut ett elektroniskt nyhetsbrev med länkar till de senaste nyheterna på NORA:s webbplats.

Läs mer...

Nordic Welfare

Nyhetsbrevet Nordic Welfare utkommer omkring 10 gånger per år. Vi informerar brett om välfärdsarbetet i Norden. Nyhetsbrevet innehåller bland annat artiklar, nyheter och intervjuer samt generell information om de projekt som Nordens Välfärdscenter arbetar.

Läs mer...

Nordisk Kulturkontaks nyhetsbrev

Nordisk Kulturkontakt er en aktiv kulturorganisation, der arbejder med hele Norden som sin platform. Nordisk Kulturkontakt er en organisation under Nordisk Ministerråd.

Läs mer...

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: