Dokumentåtgärder

Arbeidsliv i Norden:s nyhetsbrev

Arbeidsliv i Norden utges av webbtidningen Arbeidsliv i Norden och berör arbetsrätts-, arbetsmiljö- och arbetsmarknadsfrågor.

Nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden utges av webbtidningen Arbeidsliv i Norden, som framförallt behandlar frågor som berör arbetsmarknaden, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor knutna till de nordiska modellerna för organisering av arbetslivet.

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: