Dokumentåtgärder

Norden i Veckan - 2016-05-30

Nyheter

Restaurang Noma bäst i Norden

2010-01-18

Restaurang Noma i Köpenhamn har korats till den bästa restaurangen i Norden. Noma knep titeln i finalen mot svenska Mathias Dahlgren, norska Bagatelle, isländska Dill och finska Savoy.

Innovativa och kreativa företag sökes!

2010-02-03

Det Nordiska-baltiska mobilitetsprogrammet för näringsliv och industri. Anmälning senas den 31 mars 2010.

NGO-samarbete? Ansök om nordiska medel nu

2011-03-01

Projektmedel från Nordisk ministerrådets NGO-program kan ansökas varje vår. Ett av kraven är att minst tre frivilligorganisationer ska delta, och av dessa ska minst en vara nordisk, en från Ryssland eller Vitryssland samt en från Polen eller de baltiska länderna.

EU:s fiskeripolitik och äldres livskvalitet på Nordiska rådets januarimöten

2010-01-21

EU:s fiskeripolitik, jämställdhetsfrågor och Danmarks ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet står på agendan när Nordiska rådets parlamentariker möts i Köpenhamn den 26–27 januari.

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: