Dokumentåtgärder

Norden i Veckan - 2016-05-31

Nyheter

Nordliga dimensionens partnerskap bidrar till Baltic Sea Action Plan

2011-02-23

Miljöpartnerskapet mellan EU, Ryssland och de nordiska länderna bidrar stort till reningen av Östersjön, hävdade Christina Gestrin, ordförande för Baltic Sea Parliamentary Conference, på mötet för den Nordliga dimensionen i Tromsø den 23 februari.

Ny handlingsplan til fremme af det kulturelle samarbejde i High North

2011-02-23

Kulturelt samarbejde fremmer forståelsen på tværs af grænserne, men ansporer også til innovation og vækst i hele regionen. Det var konklusionen blandt deltagerne ved Northern Dimension Parliamentary Forum i Tromsø den 22. februar.

Nordisk mærkesag på international dagsorden

2011-02-23

Øget mærkning af fødevarer og begrænsning af transfedtsyrer i maden blev i sidste øjeblik tilføjet til sluterklæringen fra mødet i Northern Dimension Parliamentary Forum mellem Rusland, EU og de nordiske og baltiske lande, den 23. februar i Tromsø.

"Nordeuropa skall befinna sig på toppen av Europa"

2011-02-24

- Samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna är av yttersta vikt för att möta de utmaningar och möjligheter vi har framför oss i Östersjöregionen. Så uttalade sig Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson på en konferens som ordnades i Vilnius den 23 februari, för att uppmärksamma 20 års jubileet för nordisk-baltiskt samarbete.

Nordisk klimatdag får sällskap av klimatfestival i Finland

2011-02-24

Det har nu beslutats att Nordisk klimatdag kommer att arrangeras även detta år, 2011. Därtill kommer det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet, i samarbete med Aalto universitetet i Finland, att arrangera en stor klimatfestival, som i sin tur kommer att sammankopplas till klimatdagens evenemang.

Ingen bærekraftige samfunn uten likestilling

2011-02-24

Kjønnssegregering i utdannings- og yrkesvalg, lønnsgap mellom kjønnene og ulike forventninger til gutter og jenter er fortsatt store likestillingsutfordringer i Norden. Det sa de nordiske likestillingsministrene på et nordisk seminar i FN onsdag 23. februar.

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: