Dokumentåtgärder

Norden i Veckan - 2016-05-25

Nyheter

The Nordic Way at COP17 in Durban

2011-11-26

"The Nordic Way" implies a concrete, goal oriented cooperation towards common objectives that promote sustainable living and benefit society at large. This concept is the principle guiding the participation of the Nordic Council of Ministers at the upcoming UN Climate Change Conference.

Nyt sekretariat styrker regionalt samarbejde på social- og sundhedsområdet

2011-11-25

Aftalen om etablering af et sekretariat for Den Nordlige Dimensions partnerskab på social- og sundhedsområdet (NDPHS) blev indgået på den årlige konference i Sankt Petersborg, Rusland 25. november.

Export av nordiskt kunnande inom miljömärkning

2011-11-23

Det nordiska miljömärket Svanen kan snart vara på väg att flyga söderut, hela vägen till Sydamerika. Nordiska ministerrådet har just tagit initiativet till ett samarbete med Förenta nationernas miljöprogram UNEP, inom vilket Chile, Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay kan skapa ett nytt miljömärke med inspiration från de nordiska länderna.

Ønske om tæt nordisk-baltisk samarbejde

2011-11-28

Baltisk Forsamlings session i Tallinn 24. - 25. november markerede, at det er 20 år siden de baltiske stater igen blev selvstændige. 8. november 1991 blev Nordisk Råds søsterorganisation dannet. Baltisk Forsamling ønsker fortsat tæt nordisk-baltisk samarbejde.

Nordisk Råd på valgobservation i Rusland

2011-11-29

Nordisk Råd sender en lille delegation på valgobservation i Rusland i december.

Nomineringarna till Nordiska rådets litteraturpris 2012 klara den 1 december

2011-11-29

Torsdagen den 1 december kl. 12.00 presenteras de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2012

Experter: Stärk det nordiska samarbetet kring klimatpåverkande luftföroreningar

2011-11-21

Att det finns en vilja för, och ett behov av, att stärka det nordiska samarbetet kring frågan om klimatpåverkande luftföroreningar, SLCF (Short-lived Climate Forcers), framkom under en konferens i Stockholm den 15 november.