Dokumentåtgärder

Norden i Veckan - 2016-05-03

Nyheter

Starkt förtroende präglar det nordiska forskningssamarbetet

2011-12-15

Det nordiska forskningssamarbetet har väletablerade mekanismer och det finns ett starkt förtroendet länderna och institutionerna emellan. Detta skapar en unik bas för bl.a. common pot-finansierade forskningsprogram, konstaterar den högnivågrupp som Nordiska ministerrådet tillsatt för att utvärdera det nordiska forskningssamarbetet.

Avtal med Uruguay stoppar skatteflykt

2011-12-14

Onsdagen den 14 december undertecknade Danmark, Sverige, Norge och Island samt Grönland och Färöarna informationsutbytesavtal med Uruguay. Avtalen ingår som ett led i de nordiska ländernas gemensamma strävan att bekämpa skatteflykt och är en fortsättning på ett projekt i regi av Nordiska ministerrådet.