Dokumentåtgärder

Norden i Veckan - 2016-05-02

Nyheter

Nordiska rådets president vädjar till Vitryssland mot dödsdomar

2012-01-31

Vitrysslands dödsdom mot två unga män efter terrorattackerna i Minsk 2011 har i många avseenden visat sig vara felaktig och kan inte tolereras, säger Nordiska rådets president Kimmo Sasi. Domen kan inte längre hävas men Sasi vädjar till de vitryska myndigheterna om att inte verkställa dödsstraffen.

Mittengruppen vill ha juridiskt bindande regler i det arktiska området

2012-01-30

Arktiska rådet reviderade i 2009 sina riktlinjer för havsborrningar av olja och gas, och det har fastställts frivilliga standarder för verksamheten. Mittengruppen vill ha juridiskt bindande regler för utvinningen av olja och gas. Gruppen anser även att marina reservat bör inrättas för att skydda särskilt känsliga marina områden.

Manu Sareen: EU krisen styrker det nordiske samarbejde

2012-01-27

EU's fremtid er på spil på topmødet i Bruxelles på mandag. Hvilken betydning får resultatet af topmødet for Danmark og vores samarbejde med de øvrige nordiske lande? Manu Sareen, Marlene Wind og Bertel Haarder diskuterer den europæiske krise i forhold til de nordiske lande og deres samarbejde på tirsdag 31. januar i København.

Utdanning og forskning gir mer velferd

2012-01-26

Kunnskap, helse, velferd og grønn vekst henger sammen. Med utdanning og forskning som virkemidler, vil de nordiske forsknings- og utdanningsministrene styrke både veksten og velferden.

Den nordiska modellen ska stresstestas

2012-01-31

Ett nytt nordiskt forskningsprojekt har initierats av de nordiska socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen Samak. Syftet med NordMod 2030 är att analysera, stresstesta och genomföra konsekvensanalyser av de utmaningar som den nordiska modellen står inför.