Dokumentåtgärder

NordForsk:s nyhetsbrev

NordForsk är ett nordiskt organ som ansvarar för samarbetet inom forskning i Norden. NordForsk:s nyhetsbrev bevakar utvecklingen inom nordiskt forskningssamarbete och forskningspolitik.

NordForsks nyhetsbrev utges av NordForsk, en institution som ligger under Nordiska ministerrådet. Nyhetsbrevet behandlar nyheter inom nordiskt forskningssamarbete och forskningspolitik.

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: