Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Engelska.

Norden - the Top of Europe

Nyheter

New Nordic Centre in Shanghai

2010-05-30

A new Nordic Centre for Chinese and Nordic students alike was inaugurated at Shanghai's prestiguous Fudan university shortly after the opening of the World Expo in China.

New Nordic Landscapes öppnar på världsutställningen i Shanghai – EXPO 2010

2010-05-28

Invigning av den nordiska utställningen New Nordic Landscapes. Utställningen visas i the Nordic lighthouse under världsutställningen i Shanghai 2010 – mellan den 1 juni och den 15 augusti.

Lederskap i EUs naboland

2010-05-28

Hvordan kan universiteter bidra til å øke konkurranseevnen ved å utdanne fremtidige ledere? Hvilket potensial ligger det i Østersjøens naboregion? Det er temaet for et seminar som holdes under Baltic Development Forum i Vilnius tirsdag 1. juni.

Nordiska påtryckningar för miljön i Östersjön

2010-05-26

Sinikka Bohlin (socialdemokraterna, Sverige) lovar hårdare påtryckningar från nordiska parlamentariker i kampen för Östersjöns tillfrisknande.

Karen Ellemann: Inget nytt Arktis-avtal

2010-05-26

Det behövs inga nya avtal om förvaltningen av Arktis, så som vissa önskar. Det betonade Karen Ellemann, dansk miljöminister och nordisk samarbetsminister, på en internationell Arktiskonferens i Köpenhamn på onsdagen.

Statsministrarna: Två områden lyfts upp efter Globaliseringsforum 2010

2010-05-21

Fredagen den 21 maj 2010 gav statsministrarna det nordiska samarbetet ytterligare energi. Den danska statsministern Lars Løkke Rasmussen förde talan för de fem statsministrarna när han på ett pressmöte pekade ut två huvudområden som nu ska ges extra uppmärksamhet. Det gjorde han med utgångspunkt i grön tillväxt som var temat på det Globaliseringsforum som genomfördes dagen innan.

Grön teknologi kan hjälpa Norden vidare efter krisen

2010-05-21

Norden som lågenergisamhälle och Norden som grönt tekniklaboratorium var rubrikerna på statsministrarnas diskussioner på globaliseringsforum i Snekkersten norr om Köpenhamn på torsdagen den 20 juni. Forskare, politiker, tjänstemän och näringslivsfolk från hela världen hade inbjudits av de nordiska statsministrarna för att komma med ett bud på globaliseringens utmaningar. Forumet anordnas för tredje gången.

Norden må påvirke internasjonale beslutninger

2010-05-21

De nordiske landene blir mer og mer avhengige av beslutninger som tas utenfor Norden, og derfor må nordiske politikere gjøre alt de kan for å påvirke internasjonale beslutninger og spilleregler. Det mener Nordisk råds president, Helgi Hjörvar, som deltok på de nordiske statsministrenes globaliseringsforum torsdag 20. mai.

Nytt politiskt avtal stärker kultursamarbetet i hela Nordeuropa

2010-05-20

Kulturen och de kreativa industrierna i Nordeuropa kan nu se fram emot nya tillväxtmöjligheter och större politisk uppmärksamhet. Det är resultatet av ett helt nytt avtal, Northern Dimension Partnership on Culture, mellan EU, Ryssland, Norge och Island.

Skatteflykt stoppas genom nya avtal

2010-05-19

Norden skärper de globala satsningarna för att förhindra internationell skatteflykt genom att ingå ytterligare informationsutbytesavtal. Under onsdagen den 19 maj undertecknade de nordiska länderna avtal med Antigua och Barbuda, Dominica, Grenada och St. Lucia.

Optimism inför FN:s kvicksilverkonferens

2010-05-19

Världens länder samlas i Stockholm i juni för att lägga grunden för ett globalt avtal om kvicksilver. I dag finns inga bindande internationella bestämmelser för användning och utsläpp av kvicksilver, ett av världens farligaste miljögifter.

Ekomärkning bidrar till att minska fattigdomen

2010-05-17

Ekomärkningar är viktiga verktyg för att uppnå mer hållbara samhällen, både i utvecklade regioner och utvecklingsregioner. Genom att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster kan ekomärkning också bidra till fattigdomsbekämpning och öka utvecklingsekonomiernas internationella konkurrensförmåga.

Ambassader och försvar - för dyrt att driva nationellt?

2010-05-07

Inget nordiskt land kommer i framtiden att kunna ha ett eget trovärdigt försvar, det är för dyrt. Därför kommer försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna att fördjupas. Att ha ambassader ute i världen är också dyrt och därför borde vi hitta gemensamma lösningar. Det sade förre försvarsministern i Finland Jan-Erik Enestam, nuvarande direktören för Nordiska rådet, när han var huvudtalare på en konferens om Lissabonfördraget i Stockholm den 7 maj.

Nordiskt fiskerisamarbete blickar utåt

2010-05-05

De nordiska länderna bör stärka sin ställning i det internationella fiskerisamarbetet, inte minst inom ramen för FN. Det finns mycket att vinna på en tätare kontakt med FAO, FN:s organ för bland annat fiskerifrågor. Det betonas i rapport om Nordiska ministerrådets besök hos FAO.

Finnes: Brist på arbetskraft – Önskas: Invandring

2010-05-03

Trots arbetslöshet och ekonomisk kris pågår det en ständig kamp om kvalificerad arbetskraft. Just kampen om hjärnorna var i fokus den 3 maj på en nordisk konferens om internationell rekrytering. En ny rapport drar slutsatsen att de nordiska arbetsmarknaderna öppnas mer och mer för arbetskraft utifrån.

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: