Dokumentåtgärder

Videor

Videor från Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och tillhörande organisation


Nordic Cool interviews Hadia Tajik

Nordic Cool 2013 - Interview with the Icelandic Minister for Culture Katrín Jakobsdóttir

Nordic Cool 2013 - Interview with the Danish Minister for Culture Marianne Jelved

Ny nordisk försvarsgemenskap

Heidi Wang, VD för den Nordisk-Kinesiska Handelskammaren berättar om satsningen på Norden

Marit Nybakk Nordiska rådets president, ger sin syn på Kinas intresse av Norden.

Etableringen av en Nordisk-Kinesisk handelskammare

Nytt pris för barnlitteratur är språkvård

Pohjoismaiden neuvoston uuden vuoden tervehdys

Nordiska rådets nyårshälsning

Kimmo Sasi 64. istunnon kohokohdista

Ann-Kristine Johansson, Formand for Miljø- og Naturresureseudvalget i Nordisk Råd

Halldór Ásgrímsson - Avgående generalsekretare och sessionsveteran

Nordisk råds prisuddeling

Kimmo Sasi - Grænsehindringer