Dokumentåtgärder

Videor

Videor från Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och tillhörande organisation


Natalia Kanem about sexual and reproductive health and rights of girls and women

Gränshinderrådets prioriteringar 2018

The Nordic Gender Effect goes international: Isa Notermans

The Nordic Gender Effect goes international: Dagfinn Høybråten

The Nordic prime ministers introduce Nordic Solutions to Global Challenges

Poul Nielson on the EU pillar of social rights

- Det er en grønn tråd i Norges formannskap

Periarfissanut nutaanut pigit. Nunani Avannarlerni suliffissarsigit!

Hoppa på nya möjligheter. Hitta ditt jobb i Norden!

Royn okkurt nýtt. Fá tær nýtt arbeiði í Norðurlandum!

Risto EJ Pentilä Gränshinderrådet

Henrik Dam Kristensen om Nordisk Råds session

En karriär i det nordiska samarbetet

Intervju med Christer Hyggen, forsker ved NOVA og forskningskoordinator for NORDBUK.

Mød en medarbejder: Marjaana Mäkelä