Dokumentåtgärder

Videor

Videor från Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och tillhörande organisation


Nordbor som balanserar sitt liv: Löneskillnaden mellan könen

Nordbor som balanserar sitt liv: Könsuppdelad arbetsmarknad

Nordbor som balanserar sitt liv: Flexibilitet på jobbet

Nordbor som balanserar sitt liv: Barndagvård

Jämställdhet och balans

Nordbor som balanserar sitt liv: Mångfald i ledningen

Nordic people working the balance: Parental leave

- Det er en grønn tråd i Norges formannskap

Hur komma åt näthatet?

Alice Bah Kuhnke om näthat

Eygló Harðardóttir om näthat

Ellen Trane Nørby om näthat

Näthat – ett hot mot demokratin

Hur reagerar politikern på näthat?

Phumzile Mlambo Ngcuka Chef för FN:s jämställdhetsorganisation