Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Aslak Bonde

46 år, født og bosatt i Oslo. Har etablert seg som frittstående politisk analytiker med eget nettsted www.politiskanalyse.no. Skriver frilans i flere aviser, opererer som debatt- og møteleder og underviser i journalistikk ved flere høyskoler og på videreutdanningen for journalister.

Arbeidet i NRK radios nyhetsavdeling fra 1980 til 1990. Var i Aftenpostens politiske redaksjon fra 1990 til 2001. Særskilt ansvar for å dekke EU-debatten fra 1992 til 1994.

Har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo (1989) og Master of Science fra Columbia University i New York (school of journalism) (1984).

Artikler av Aslak Bonde

En sterk modell
Aslak Bonde
2012-02-23
Få ting er mindre omstridt i Norge enn den norske, eller nordiske, samarbeidsmodellen. Alle partier og alle organiserte interesser er i prinsippet enige i at det er bra for landet at vi har mye tillit, små forskjeller, mye samarbeid og en utstrakt kompromisskultur. Konfliktene i det norske samfunnet dreier seg i stor grad om hvordan man best tar vare på samarbeidsmodellen, og da ser man mye mer mot EU enn mot Norden.
Klimaoppgjør på vent
Aslak Bonde
2011-12-02
Til vinteren, eller våren – da vil Stortinget ta de upopulære avgjørelsene som skal gi formidable kutt i de norske klimagassutslippene innen 2020. Eller kanskje blir det enda en utsettelse? 14 års erfaring med oppfølging av Kyoto-avtalen tilsier at politikerne også denne gangen vil skyve de vanskelige avgjørelsene foran seg. Det er mye lettere å redde regnskog i Brasil og Indonesia enn å tvinge nordmenn til å kjøre mindre bil.
Er det naivt å være åpen?
Aslak Bonde
2011-10-27
Da Jens Stoltenberg forpliktet oss alle til å møte terror med mer åpenhet og demokrati, la han i samme setning til at vi aldri skulle være naive. I månedene som er gått etter 22. juli, er det blitt tydeligere hvor vanskelig det er å veie disse løftene mot hverandre. Det er også blitt overraskende vanskelig å vurdere om det norske samfunnet er blitt mer splittet eller om det er blitt mer samlet etter terrorhandlingene, og om det er blitt lagt grunnlag for mer eller mindre ekstremisme.
Nasjonsbyggingen fortsetter
Aslak Bonde
2011-08-24
Politikere er velgerstyrt. Det er hovedforklaringen på at de mange vyer om nye veier og toglinjer til Sverige og resten av Europa forblir på tegnebrettet. Det er på norske veier og tog velgere flest befinner seg, og de vil at politikerne først bruker penger på å gjøre det norske transportnettet bedre. Kanskje er det likevel en endring på gang. Utredningene av høyhastighetstog er konkrete, og det toget kan komme til å starte i København.
August 2011: Et forandret Norge
Aslak Bonde
2011-08-16
”Om en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen”. Sitatet fra et ungt Arbeiderpartimedlem gikk verden rundt i dagene etter massedrapene og terroren den 22. juli, og det satte tonen for det norske samfunnets reaksjon. Varmen og fellesskapsfølelsen var slik de gamle husker den fra fredsvåren i 1945. Men høsten kommer fort i Norge – med valgkamp, selvransakelse og mange vanskelige avveiinger.
Til verden – via arktis
Aslak Bonde
2011-06-09
Er det én ting norske utenrikspolitikere er opptatt av, så er det å få tilgang til de store aktørene i verdenspolitikken. Tidligere ble fredsmegling brukt som et redskap for å gjøre seg interessant blant annet i USA og EU – nå blir jobbingen med Arktis mer og mer verdifull. Svalbard er blitt Norges mest internasjonaliserte lokalsamfunn, og når Arktisk Råd får sekretariat i Tromsø flytter storpolitikken enda litt nærmere.
Alt norskt er grønt
Aslak Bonde
2011-04-07
Debatten om grønn vekst og bærekraft er preget av begrepsmangfold, uklar statistikk og skiftende perspektiver. Av og til virker det som om alt som er IT-basert eller går på skinner er grønt, og at klima- og miljøskadelig virksomhet i Norge egentlig er bærekraftig, fordi den samme virsomheten hadde vært enda mer miljøskadelig i andre land. Litt vel selvgodt kanskje, men det kan jo være riktig.
Norge vil bli Europas batteri
Aslak Bonde
2011-02-11
Regjeringen har ambisjoner om å få flere nye kraftlinjer til kontinentet og Storbritannia slik at Norge kan bli Europas batteri. Når vinden i Danmark og på Doggerbank er god, skal vi importere strøm. Når det er vindstille, skal vi slippe vann ut av våre magasiner og sende strømmen ut av landet. Spørsmålet er om det norske folk synes ideen er like god som Regjeringen. Velgerne liker ikke nye kraftlinjer og sterkt varierende strømpriser.
Norge er og blir atlantisk
Aslak Bonde
2010-12-06
Flere hendelser denne høsten skulle tilsi at det ble en økende USA-skepsis i Norge – noe som kunne resultere i en utenriks- og sikkerhetspolitisk nyorientering. Men i det politiske liv er det ingen tegn til endring. I sikkerhetspolitikken er det fortsatt slik at Norges bånd til Norden og resten av Europa aldri blir bedre enn det USA ser seg tjent med. I hvert fall så lenge EU vakler og NATO vender nesen hjem igjen.
Ledighetskamp i barnehagen
Aslak Bonde
2010-10-07
Et overveldende flertall av norske politikere og eksperter mener det er nødvendig å fokusere på skolesystemet når arbeidsledigheten blant unge skal bekjempes.
Sosialdemokrati er å styre
Aslak Bonde
2010-08-19
I 30 år har det med jevne mellomrom vært sagt at Arbeiderpartiets storhetstid er over, men hver gang er spådommene gjort til skamme. Selv om Høyre denne sommeren truer med å overta Aps posisjon som landets største parti på meningsmålingene, er det praktisk talt ingen som ser på det som mer enn en kortsiktig endring. Arbeiderpartiet er fortsatt det eneste partiet som tiltros evnen til å styre landet alene.
Fra høyrepopulisme til nasjonalpopulisme
Aslak Bonde
2010-06-03
Meningsmålingene viser en politisk høyrebølge i Norge, men det er det moderate Høyre som styrker seg. Det radikale høyrepartiet, Fremskrittspartiet, sliter med å holde på sine rekordmange velgere fra valget i fjor. Det kan være fordi Arbeiderpartiet har fått gjennomslag i den rødgrønne regjeringen for å føre en strengere asylpolitikk, og fordi det også på den politiske venstreside er mange som tar til orde for en mindre tolerant integreringspolitikk.
Selvsikker som banken
Aslak Bonde
2010-04-14
Etter noen ukers nær-døden opplevelse høsten 2008, har norske banker hatt det forbausende bra. Tapene på utlån er bare litt over normalen, overskuddene er store, og myndighetenes forsøk på å regulere bonuser og markedsføring er ikke særlig plagsomme. Men inntektsmulighetene i årene fremover er muligens mindre enn før – næringslivet vegrer seg mot å låne penger, og på boligmarkedet er det stor tvil om veien videre.
Alle snakker om Kina
Aslak Bonde
2010-02-04
København-møtet viste i hvert fall én ting: Norge kan ikke gjøre mye til eller fra for klimaet. EU er ikke så viktig det heller. Nå er det historiene om Kina, India, Brasil og Sør-Afrika som gjelder – i tillegg til at noen fortsatt tror på Obama.
En humanitær stormakt?
Aslak Bonde
2009-12-17
Norge er med i fredsmeglingsprosesser på mange kontinenter, gir rundhåndet støtte til demokrati- og menneskerettighetsprosjekter, og gir mer i u-hjelp per innbygger enn noen andre. Det sies at vi er en humanitær stormakt. Eller er det kanskje riktigere å si at myndighetene har overtatt jobben som de mange norske misjonsbevegelser hadde i det forrige århundret? Oljepengene brukes til å eksportere godhet, slik gode nordmenn definerer den.
Fattigdom for alltid
Aslak Bonde
2009-11-26
Den rød-grønne regjeringen lovte i 2005 å avskaffe fattigdom. I høst ble løftet revidert – nå skal Regjeringen ”bare” bekjempe fattigdommen. Og det kan bli vanskelig nok. Dersom den økonomiske veksten tar seg opp igjen, er det grunn til å tro at det igjen blir flere som faller under EUs fattigdomsgrense – hvis da ikke regjeringen får dreis på arbeidet med å inkludere langt flere mennesker i arbeidslivet.
Mer velferd og mindre skatt – er det mulig?
Aslak Bonde
2009-10-21
Høstens valgkamp bekreftet politikkens iboende motsetning: Partiene konkurrerer med hverandre om å love stadig nye og forbedrede velferdstjenester, samtidig konkurrerer de om å senke skattene – eller i hvert fall ikke å øke dem. Oljeformuen gjør det i en viss grad mulig for norske politikere å forene motsetningene, men på lang sikt kommer de ikke unna valget mellom mindre skatt og mer velferd.
Tapte miljøpartiene valget?
Aslak Bonde
2009-09-23
Høstens stortingsvalg forbauser ekspertene. Nær historie og erfaringene fra andre land skulle tilsi at regjeringspartiene tapte oppslutning, men de fikk fornyet tillit. Arbeiderpartiet kan være på vei mot gamle høyder.
Dialog fremfor sabelrasling
Aslak Bonde
2009-08-26
Norske politikere snakker nesten mer om Arktis enn om EU. Det skyldes aller mest at spørsmålet om Norges forhold til EU er politisk betent, men også at alle partier nå definerer nordområdene som Norges ”viktigste strategiske satsingsområde” i årene fremover. Og mens Russland og Canada rasler med en sabel eller to i Arktis, insisterer norske myndigheter på at det ikke brygger opp til kamp om ressurser og kontroll over nordområdene.
Kan det bli et Islands-sug?
Aslak Bonde
2009-06-24
Det er alltid noen andre land som får nordmenn til å diskutere EU-medlemskap. På 1960-tallet var det britene, og på begynnelsen av 1990-tallet svenskene. Man kan ikke utelukke at det blir islendingene som setter i gang den tredje store EU-kampen i Norge. Men det er en lang vei fra å starte en debatt til å få nordmenn til å stemme ja til EU i en folkeavstemning. Lite tyder på at Island vil få med seg Norge inn i EU.

Sök i Analys Norden