Dokumentåtgärder

Markku Heikkilä

Markku Heikkilä (född 1961) är chef för vetenskapskommunikation vid Arktiska centret inom Lapplands universitet i Rovaniemi. Före det verkade han en längre tid som ledarskribent och chef för den politiska redaktionen vid tidningen Kaleva. Till utbildningen är Heikkilä magister i samhällsvetenskaper (informationsvetenskap, Tammerfors universitet).

Han tilldelades statens pris för informationsspridning år 1997 och har publicerat fyra böcker om samarbetet inom de nordliga områdena, om Ladogaregionen och om EU:s och Finlands klimatpolitik.

Norden, trots allt
Markku Heikkilä
2012-02-16
Principerna för lagstiftningen, modellen för välfärdssamhället, jämställdhet, små klasskillnader – man hittar de gemensamma och utmärkande egenskaperna hos de nordiska länderna i allt det som är viktigt i Finland. Trots detta pratar man förvånansvärt lite om nordiskhet och den nordiska modellen. Som en hyllning till det allra sista numret av Analys Norden beger jag mig på jakt efter Finland som nordisk stat. Resan börjar så långt bort från huvudstäderna som möjligt, så nära vardagen som möjligt.
Februari 2012: EU har redan vunnit valet i Finland
Markku Heikkilä
2012-02-02
Det finns två kandidater kvar som kan bli Finlands nästa president, men inte två alternativ. Samlingspartiets Sauli Niinistö och De grönas Pekka Haavisto har samma politiska linje i många centrala frågor och i synnerhet när det gäller Finlands EU-politik ligger de mycket nära varandra. Då de EU-kritiska kandidaterna blev utslagna i första omgången står valet nu snarare mellan de återstående kandidaternas personliga egenskaper än deras politiska inriktning.
Klimatdebatten inte längre på modet
Markku Heikkilä
2011-11-24
Finlands klimatpolitik har till stor del handlat om en anpassning till Europeiska unionens allmänna klimatlinje. Detsamma gäller mötet i Durban. Finlands stöd till EU:s mål om 30-procentiga utsläppsminskningar är villkorlig på så sätt att alla viktiga industrialiserade länder uppriktigt måste lova att minska sina utsläpp. Den rena teknologins roll betonas. Trots detta är den största förändringen som skett inom klimatdebatten att hela ämnet förs in på något slags sidospår, i bakgrunden inom politiken men bort från synfältet.
Något har förändrats i Finland
Markku Heikkilä
2011-09-26
Det senaste politiska mordet på ministernivå i Finland skedde år 1922. I dag är den den organiserade extremhögern en helt marginell grupp i landet. Extremvänstern har man inte hört något från på länge. Man har inte sett några stora politiska demonstrationer för något eller emot något på ett bra tag. Inga misstankar om terrorism riktad mot Finland har framkommit. Under hösten har emellertid debattens vågor om politiska extremrörelser svallat höga i landet och en ny aggressivitet har uppstått i debattklimatet.
Finlands järnvägar förfaller
Markku Heikkilä
2011-08-25
Man har varit tvungen att minska hastigheten för tågen i Finland, eftersom järnvägarna är i allt sämre skick. Det finns stora behov av investeringar i trafiken i landet, men det är svårt att hitta finansiering. Statens trängda ekonomi har hindrat alla omfattande nya projekt fastän avstånden är långa i Finland och behoven av transporter stora. Trots det visionerar man om tunnel till Tallinn och järnväg till Ishavet.
Den arktiska frågan står och stampar efter valet, precis som allt annat
Markku Heikkilä
2011-06-09
För två år sedan fick Finlands utrikesminister Alexander Stubb ett arktiskt uppvaknande vid Arktiska rådets utrikesministermöte i Tromsö. Efter det inledde Finland en stark utrikespolitisk invasion mot norr. Men när de övriga ländernas arktiska utrikesministrar samlades i Nuuk nu i maj stannade Stubb hemma. Efter valet i april har all politik i Finland varit som förlamad, inklusive den arktiska politiken.
April 2011: Populismen tog över valet i Finland
Markku Heikkilä
2011-04-14
Det är riksdagsval i Finland söndagen den 17 april. Valresultatet väntas bli klart vid midnatt. Det är i stort sett allt man i förväg med säkerhet kan säga om detta val. Frammarschen av det populistiska sannfinländska partiet i takt med krisen i euroländerna har rört till det ordentligt i landets traditionella politiska mönster.
Ren teknologi och nya kunskaper om naturresurser
Markku Heikkilä
2011-04-07
I Finland ser man i och med tillnyktringen från Nokia-yran med nya ögon på de resurser som ingen globaliseringsvåg kan ta ifrån landet. Finland ska i fortsättningen trygga sin välfärd med hjälp av ren teknologi – bioenergi från skogarna, kunskaper om vatten och mineraler. I dessa söker man en kombination för att kunna förverkliga en hållbar ekonomi och en grön tillväxt.
Nordens nordligaste kärnkraftverk
Markku Heikkilä
2011-02-11
Simo är en lugn liten kommun vid Bottenvikens kust knappt 10 mil norr om Uleåborg. Pyhäjoki är en annan sömnig liten ort som ligger lika långt från Uleåborg, fast söderut. På båda dessa orter väntar invånarna på att sommaren ska komma, de flesta av dem hoppfullt, men ett mindre antal med förskräckelse. En av dem – Simo eller Pyhäjoki – kommer att göras till den nya huvudskådeplatsen för en finsk energipolitik som till stor del stödjer sig på kärnkraft. Snart kommer man att välja på vilken ort man ska bygga Nordens nordligaste kärnkraftverk.
Finland vänder blicken mot norr
Markku Heikkilä
2010-11-29
Toppmöte för de arktiska länderna i Lappland, Europeiska unionens arktiska informationscentral i Rovaniemi, huvudkonsulat i Murmansk – dessa är några av de nya målen för Finlands utrikespolitik. Helsingfors har fått upp ögonen för det arktiska och därmed har landets traditionella utrikespolitiska fokus utvidgats med en synlig nordlig horisont.
Bomben som inte briserade
Markku Heikkilä
2010-10-07
I våras uppskattade Finlands finansministerium att landets ungdomsarbetslöshet under året skulle stiga till minst 24 procent. Så har inte skett. Efter sommaren har man mot förmodan fått se alla arbetslöshetssiffror sjunka, bland dem ungdomsarbetslösheten. Trots det fortsätter ungdomars sysselsättning att vara ett svårlösligt strukturellt problem.
Framtida regeringsmakt en ödesfråga
Markku Heikkilä
2010-08-19
Riksdagsvalet som hålls nästa vår är en ödesfråga för socialdemokraterna, som nu befinner sig i opposition. Om valförlusterna fortsätter, riskerar det tidigare maktpartiet att hamna i skuggan under en lång tid. SDP:s huvudvärk utgörs både av vänsterns allmänna nedförsbacke och uppkomsten av en ny sorts populism.
Medvind för invandringskritiska åsikter och populism
Markku Heikkilä
2010-06-03
Tonen i den politiska diskussionen har ändrats snabbt i Finland. Kritiken mot invandring har förflyttats från marginalen i politiken till att bli ett av de mest centrala samtalsämnena och populismen verkar ha medvind. Finländarnas inställning till invandring har hårdnat betydligt under finanskrisen. Det har gått så långt att en del av samtalet inte längre har hållit sig inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag.
Den andra bankkrisen uteblev
Markku Heikkilä
2010-04-14
När Finland förra gången störtade ned i depressionen i början på 1990-talet skedde det framför allt under bankernas ledning. Hela det dåvarande banksystemet rasade. Nu ser man inte skymten av någon bankkris, trots att ekonomin åter visar upp ohyggliga siffror.
Klimatfrågan fick ge vika för statsministerspelet
Markku Heikkilä
2010-02-04
Före klimatmötet i Köpenhamn var klimatdiskussionen livligare än någonsin i Finland. Efter mötet känns det som om luften gått ur en ballong. Ingen har bemödat sig om att återkomma till frågan.
FN:s biståndsmål svårt att nå
Markku Heikkilä
2009-12-17
Finlands president Urho Kekkonen var närvarande då de rika industriländerna år 1970 i FN:s generalförsamling lovade höja sitt officiella u-landsbistånd till 0,7 procent av bruttonationalprodukten. Kekkonen lovade att också Finland skulle förbinda sig vid detta mål.
Arbetslöshetsbomben tickar
Markku Heikkilä
2009-11-26
Finlands största enskilda exportartikel genom tiderna kom i början av november till bron över Stora Bält. Den jättelika Oasis of the Seas, världens största kryssningsfartyg, har en höjd på 72 meter och brons seglingsfria höjd är 65 meter. I nyhetssändningar världen över visade man hur superfartyget sänkte sin skorsten och gled under brospannet utan att nudda konstruktionerna.
Stigande arbetslöshet, ökad skuldsättning, stramare beskattning
Markku Heikkilä
2009-10-21
Trots att den ekonomiska krisen inte hotar själva välfärdssamhället i Finland, har ändå såväl staten, kommunerna och den enskilde individen överrumplats av en oro för att pengarna inte ska räcka till. Men gällande pengar har det största samtalsämnet på sistone ändå handlat om något helt annat. Uppståndelsen kring politikernas valfinansiering har på allvar gnagt det politiska systemets trovärdighet i kanten.
Finland siktar på utsläppsminskning på 80 procent
Markku Heikkilä
2009-09-24
Finland strävar efter avsevärt striktare mål än tidigare i sin utsläppspolitik inför klimattoppmötet i Köpenhamn. Regeringen har för avsikt att i oktober föreslå modeller för att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent fram till 2050. Hittills har Finlands klimatpolitik främst handlat om att anpassa sig till Europeiska unionens beslut.
Från farlig välståndsklyfta till möjligheternas gräns
Markku Heikkilä
2009-08-26
Social, ekonomisk och politisk stabilitet. Det var de grunder som Finlands närområdespolitik gestaltades kring på 1990-talet. Då utgjorde gränsen mellan Finland och Ryssland den längsta och djupaste välståndsklyftan i Europa och det fanns en rädsla för att instabilitet av olika slag skulle spridas till Finland från öst.

Sök i Analys Norden