Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

Ólafur Stephensen

Islandske penge erobrer nyt land
Ólafur Stephensen
2007-06-19
Islandsk økonomi er i stadigt voksende omfang del af det globale økonomiske system. Man kan i forvejen sige, at Island altid har været afhængig af konjunkturerne på de internationale markeder, fordi folk i landet længe har drevet en betydelig udenrigshandel: Dels var det økonomiske system afhængigt af eksporten af fisk og nogle få andre varer, og dels har islændingene været nødt til at importere en stor andel af deres forbrugsvarer. Men den forandring, der har fundet sted igennem de senere år, består i, at mange islandske firmaer nu ikke udelukkende driver eksport, men har fået international karakter i kraft af deres engagement i mange lande og flere verdensdele.
Regeringen vandt – men faldt alligevel
Ólafur Stephensen
2007-05-23
Altingsvalget på Island 12. maj markerede i flere henseender et vendepunkt. For første gang i landets historie skete der det, at en regering beholdt sit flertal tredje valg i træk. Majoriteten var dog kun på et enkelt mandat, og der viste sig ikke at være vilje til et fortsat regeringssamarbejde. Island får derfor en ny regering.
Europa splitter partierne
Ólafur Stephensen
2007-04-24
Den gamle historie om, at der er en kløft mellem politikere og vælgere i Europapolitikken, gælder også på Island, blot med omvendt fortegn i forhold til, hvad der sker i de fleste andre europæiske lande. Et flertal af vælgerne vil søge om medlemskab af EU, men et flertal i parlamentet for en sådan ansøgning er ikke under opsejling, og sagen står ikke højt på den politiske dagsorden.
Nordisk sikkerhedspolitisk samarbejde i Nordatlanten
Ólafur Stephensen
2007-03-27
Islændingene er blevet nødt til at tænke landets sikkerheds- og forsvarspolitik igennem forfra i løbet af kort tid, efter at USA sidste år lukkede sin forsvarsbase i Keflavik. Et øget samarbejde med Norge og Danmark er nøgleelementet i regeringens bestræbelse på at fylde det sikkerhedstomrum ud, som amerikanerne efterlod.
Tænk lokalt, agér globalt
Ólafur Stephensen
2007-02-21
Er Island en mønsterstat, som med sin rene energi kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser på verdensplan? Eller hører islændingene hjemme i gruppen af de værste skurke, der afbrænder mest fossilt brændstof og forurener mest? Begge dele kan være rigtigt, og det gør klimadebatten både modsigelsesfyldt og bemærkelsesværdig.
Frie mænd i små kommuner
Ólafur Stephensen
2007-01-25
Den islandske regering gør endnu et superforsigtigt forsøg på at formå bittesmå landkommuner med under tusind indbyggere til at slutte sig sammen med andre, så at det bliver muligt at bringe magten nærmere til folket og at forbedre den kommunale service. Historien viser, at det slet ikke er sikkert, at vælgerne vil synes, at dette er nogen god idé.
Kulturen blomstrer trods mangel på kulturpolitik
Ólafur Stephensen
2006-11-29
Kulturen blomstrer på Island. Uanset hvorhen man kigger – i dramatik, filmkunst, litteratur, musik og bildende kunst er der mere grøde og mangfoldighed, end man tidligere har set. Islandsk kulturliv er samtidig mere internationaliseret end nogen sinde før. Alle skaber kunst til eksport, lige fra garagebands og til Nationalteatret. Skyldes dette, at man har ført en succesrig kulturpolitik? Sandsynligvis ikke.
Siger Island farvel til det nordiske velfærdssystem?
Ólafur Stephensen
2006-10-24
Islands økonomiske mirakel har i de senere år skaffet islændingene store forbedringer i deres levevilkår. Alle har det bedre end for ti år siden, og ingen har kunnet undgå at lægge mærke til islændingenes rigdom. Men ikke desto mindre vokser uligheden med hensyn til fordeling af indkomster og formuer. Visse samfundsgrupper er blevet hægtet af midt i medgangen, og nogle mener, at Island i ekspresfart sejler bort fra den skandinaviske velfærdsmodel.
Energimættet politisk debat
Ólafur Stephensen
2006-09-26
Linjen i energipolitikken er det største politiske stridsspørgsmål på Island lige for tiden. Islændingene mangler ikke energi: de råder over kæmpemæssige, rene og selvfornyende energikilder i form af vandfald og jordvarme. Men, så selvmodsigende det end kan lyde, er der meget delte meninger om udnyttelsen af disse energikilder set fra et miljømæssigt synspunkt, og holdningen til energipolitikken deler i stigende grad befolkningen i to grupper.
Aluminiumsmillioner på Island
Ólafur Stephensen
2006-02-22
Planlægger Island en ny fremtid med sværindustri som en af de største aluminiumsproducenter i verden, eller findes der andre og mere lovende muligheder? Debatten kører nu for fuldt tryk om vandkraftværker og aluminiumsfabrikker over hele Island, fra hovedstaden Reykjavik ud på de afsides næs. Udenlandske aluminiumsselskaber vil indgå aftale om tre nye kæmpeanlæg. Bliver de en realitet, kan aluminiumsproduktionen på Island nå op på 4 % af verdens samlede produktion. Men der er adskilligt, der tyder på, at der ikke hersker fuldkommen enighed i regeringsfamilien om, hvor meget det vil være fornuftigt at øge aluminiumsproduktionen på Island.
Island kommer ud af skabet
Ólafur Stephensen
2005-12-14
Hvordan kan det være, at det lille land, hvor fordommene over for homoseksuelle indtil for få år siden var så overvældende, at folk følte sig tvunget til at flytte ud af landet, som regel til København – lige med ét fører an i kampen for homoseksuelles rettigheder? Det ville få have troet for ti år siden, men efter nytår vil lovgivningen om bøssers og lesbiskes rettigheder sandsynligvis ikke noget sted være mere liberal end på Island.
Hvem er til venstre og hvem til højre?
Ólafur Stephensen
2005-11-16
De partier, der ligger yderst til venstre og højre i islandsk politik, holdt landsmøder i oktober. På Selvstændighedspartiets landsmøde blev kursen lagt ind imod midten. På de venstregrønnes landsmøde efterlystes derimod en rendyrket venstreregering med Samlingsfronten. Problemet for de venstregrønne er, at det ikke er alle, der tror på, at Samlingsfronten er et venstreparti.
Lille land med stort kandidatur
Ólafur Stephensen
2005-10-12
Island kan undertiden ikke helt finde ud af, om landet skal opføre sig som en lilleputstat eller en stormagt. Det nyeste eksempel på dette er de vanskeligheder, der opstod i forbindelse med Islands kandidatur til FN’s sikkerhedsråd, og som har vakt en del forundring hos regeringerne i de øvrige nordiske lande.
Davíð forlader scenen
Ólafur Stephensen
2005-09-14
Davíð Oddsson, manden, der ville have været skuespiller eller dramatiker, men blev politiker, forlader inden længe den politiske scene efter at have spillet en hovedrolle i 23 år. Han har stået i det kraftigste projektørlys længere tid end de fleste andre politiske ledere, ikke bare på Island, eller i de nordiske lande, men i Europa. Det er den største nyhed i islandsk politik dette efterår, sammen med retssagen mod lederne af den internationale koncern Baugur Group og Reykjaviklistens endeligt.
Nye linjer i islandsk politik
Ólafur Stephensen
2005-06-23
Oppositionen på Altinget har fået en ny leder. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, tidligere borgmester i Reykjavik, blev valgt til formand for Samlingsfronten eller Det Socialdemokratiske Parti på dets landsmøde i maj, med et overvældende flertal af stemmerne. Ingibjörg fik således to tredjedele af stemmerne, hvorimod Össur Skarphéðinsson, hendes svoger, der har været partiets formand siden 2000, kun fik én tredjedel.
Alle veje til Reykjavik?
Ólafur Stephensen
2005-05-25
Ved afslutningen forleden på Altingets forårssamling drejede de vigtigste debatter sig om vejsager. Størstedelen af bevillingerne til vejbyggeri går traditionelt til de tyndest befolkede valgkredse, mens den mindste del tilfalder hovedstadsområdet, selv om de fleste er bosat dér og de fleste biler findes dér. Denne gang kom der protester fra forskellige ledere af kommunerne i hovedstadsområdet. Ólafur Th. Stephensen gør rede for stridsspørgsmålet og forklarer, hvorledes magtforholdet på Altinget er ved at ændre sig.
Hvem skal eje Island?
Ólafur Stephensen
2005-04-27
Flere og flere islændinge nærer bekymring over koncentrationen af ejendomsret og magt i erhvervslivet. Denne bekymring har vist sig på mindst to meget forskellige måder inden for de seneste uger. På den ene side som det formelle resultat af mange måneders arbejde blandt politikere og embedsmænd og på den anden side som den uorganiserede massebevægelse, der opstod, efter at en kvindelig journalist skrev én eneste artikel, en reaktion, der kom mest bag på hende selv.
Behøver erhvervslivet love for at udnytte kvinders ressourcer?
Ólafur Stephensen
2005-03-23
I Island er der få kvinder i ledelsen af store virksomheder. Kun 2,3% af 87 bestyrelsesposter i 15 ledende virksomheder er besat af kvinder. Det har medført store diskussioner om kvindernes position i erhvervslivet i Island. Den islandske erhvervsminister har opfordret virksomheder til at øge kvindernes andel i virksomhedernes bestyrelser. Kritikkerne mener dog at hun ikke gør nok og nogle maner til lovgivning.
Familiestridigheder på venstrefløjen
Ólafur Stephensen
2005-02-23
I maj bliver der valgt en ny formand for Islands andet største parti, Samlingsfronten (Det Socialdemokratiske Parti). Valget står imellem den nuverænde formand, Össur Skarphéðinsson og Reykjaviks fhv. borgmester Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. I formandsopgøret blandes både kandidaternes familierelationer samt gamle stridigheder om hvordan forbindelser mellem politiske partier og arbejdsbevægelser bør organiseres. Det ser ud til at kandidaterne får støtte fra forskellige grupper i partiet og det er endnu for tidligt at forudsige noget om resultatet.
Europadebat i det nye år
Ólafur Stephensen
2005-01-26
I Island har kun det Socialdemokratiske parti sat EU-medlemskab på sin politiske agenda. Det har dog ikke været det mest aktuelle emne på den politiske dagsorden de seneste år. I årets begyndelse har Europadebatten dog fyldt en del. Det skyldes hovedsageligt to ting: Udenrigsministerens overraskende udtalelse om at Islands medlemskab af et større EU ikke er udelukket og en professors forslag om at opsige EØS-aftalen. Ólafur Stephensen analyser debatten og Islands mulige strategier i forholdet til EU.

Kontakt

Michael Funch
E-post:

Sök i Analys Norden