Dokumentåtgärder

Kan hållbarhet löna sig?

Finns det ett samband mellan de nordiska ländernas målsättning att skapa grön tillväxt och önskan om att säkra en hållbar utveckling? Eller är det gröna bara ett tunt lager fernissa på tillväxttänket? Analys Norden tittar på den gröna dagordningen i Norden och frågar om vi har råd att både skapa hållbarhet och tillväxt – eller råd med annat?

Finland

Ren teknologi och nya kunskaper om naturresurser

I Finland ser man i och med tillnyktringen från Nokia-yran med nya ögon på de resurser som ingen globaliseringsvåg kan ta ifrån landet. Finland ska i fortsättningen trygga sin välfärd med hjälp av ren teknologi – bioenergi från skogarna, kunskaper om vatten och mineraler. I dessa söker man en kombination för att kunna förverkliga en hållbar ekonomi och en grön tillväxt.

Läs mer...

Sverige

Svensk strid om grön tillväxt

Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt höll ett bejublat linjetal på partikongressen häromveckan. Han är kul, han har mustasch och i talarstolen bjöd han på en närmast frustande framtidsoptimism.

Läs mer...

Norge

Alt norskt er grønt

Debatten om grønn vekst og bærekraft er preget av begrepsmangfold, uklar statistikk og skiftende perspektiver. Av og til virker det som om alt som er IT-basert eller går på skinner er grønt, og at klima- og miljøskadelig virksomhet i Norge egentlig er bærekraftig, fordi den samme virsomheten hadde vært enda mer miljøskadelig i andre land. Litt vel selvgodt kanskje, men det kan jo være riktig.

Läs mer...

Danmark

Dansk satsning på grøn vækst

De nordiske lande har i årevis satset på, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. I Danmark lægger to nye afgørende rapporter op til total uafhængighed af fossile brændsler og øget satsning på grøn vækst.

Läs mer...

Island

Forbruksglad nasjon i sårbar natur

Omtrent en fjerdedel av Island var trolig dekket av skog ved landnåm. På kort tid klarte landnåmsmennene å ødelegge skogen. Island er kjent for sin uberørte natur, vidder, ødemark og sandørkener; mye av dette har faktisk blitt til gjennom ødeleggelse av vegetasjonen og erosjon. Islendinger må begynne å tenke på hvordan man omgås naturen.

Läs mer...

Färöarna

Bæredygtigt skred i den rigtige retning på Færøerne

Det er bydende nødvendigt, at den færøske fiskerflåde biver reduceret, hvis man ønsker, at fiskerierhveret i fremtiden skal være biologisk, økonomisk og socialt bæredygtigt. Hidtil har passivitet i selve erhvervet og politisk berøringsangst hindret en sådan reduktion.

Läs mer...

Nordic countries are greening their economy more than ever

While ‘green economy’ is quickly becoming the catchphrase of governments across the world, the Nordic countries are taking their green economy further than ever.

Läs mer...

Kontakt

Michael Funch
E-post:
Hämta PDF

Sök i Analys Norden