Dokumentåtgärder

Fakta om Åland

Mittemellan Sverige och Finland ligger Åland med sina 6 757 öar. Ålänningarna talar svenska, men Åland är en del av Finland.

Fotograf
Freyja Finnsdóttir

Ögruppen Åland är rikt på klippor och hedar och har stora ytor med barrskog. Knappt 9 procent av Ålands yta består av odlingsbar mark.

Med sina cirka 29 000 invånare är Åland det minsta av de tre självstyrande områdena i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Mariehamn. Det officiella språket på Åland är svenska.

Åland är en del av republiken Finland, men har ett eget, självstyrande parlament. Inom de områden Åland har sin egen lagstiftning fungerar ögruppen i praktiken som en egen nation.

Åland är också en demilitariserad och neutral zon. Parlamentet, som kallas Lagtinget, är den högsta myndigheten på Åland.

Åland är medlem i EU och har euron som valuta, men har en särordning i förhållande till EU: För att behålla den viktiga tullfria försäljningen på fartygen som trafikerar mellan Finland och Sverige ingår inte Åland i momsunionen.

Viktiga inkomstkällor för Åland är sjöfart och färjetrafik, turism samt förädling av jordbruks- och fiskeprodukter.

Total yta 1 581 km2
Sjöar och vattendrag 27 km2
Landareal 1 553 km2
Jordbruksmark och trädgårdar 140 km2
Skog 937 km2
Största insjö Östra och Västra Kyrksundet 2,6 km2
Högsta punkt Orrdalsklint 129 m
Gränser 0,5 km (gränsen till Sverige vid Märkets fyr)
Genomsnittstemperatur Mariehamn (1961–1990) januari -0,7 °C
juli 15,8 °C 
Nederbördsmängd Mariehamn (2006) 546 mm
Befolkning 2017 29 214 invånare
Invånarantal, huvudstaden 2017 11 565 i Mariehamn (kommun)
Nationaldag 9 juni (självstyrelsedagen den 9 juni 1922)
Styrelseskick Självstyre – inom republiken Finland
Parlament Lagtinget (30 platser)
Medlemskap i EU Sedan den 1 januari 1995 (inte med i EU:s skatteunion)
Medlemskap i Nato Nej
Statsöverhuvud (mars 2012) Sauli Niinistö (president)
Regeringschef (november 2015) Katrin Sjögren (lantråd)
Valuta Euro
Officiell webbplats www.aland.ax
Officiellt språk Svenska

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post:

Bilder från Åland