Dokumentåtgärder

Fakta om Grönland

Invånarna på Grönland härstammar från Centralasien. Landet ligger på den nordamerikanska kontinenten, men rent geopolitiskt är ön en del av Europa.

Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org

Grönland är världens största ö och nästan 80 procent av detta självstyrande område är täckt av is och många glaciärer. Trots det är den isfria arealen nästan lika stor som hela Sverige, men endast en relativt liten del av den är odlingsbar mark.

Grönland har knappt 56 000 invånare. Omkring 17 000 av dem bor i huvudstaden Nuuk.

Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.

Grönland är inte medlem i EU, men har en särskild fiskeriordning och har upptagits som ett av de så kallade översjöiska länderna och territorierna som har särskilda förbindelser med EU.

Säl- och valfångst, fiske och jakt är de största inkomstkällorna på Grönland. Landet har också ökande intäkter från turismen samt en del gruvdrift.

BNP per capita är 25 000 euro (2006).

Total yta 2 166 086 km2
Inlandsis och glaciärer 1 755 637 km2
Isfritt område 410 449 km2
Högsta punkt Gunnbjørn 3 693 m
Kustlinje 44 087 km
Gränser 0 km

Skog

1 km2

Genomsnittstemperatur Nuuk (1961–1990)

januari -7,4 °C
juli 6,5 °C

Nederbördsmängd (2006)

Aasiaat

Tasiilaq

352 mm

742 mm

Befolkning 2016 55 847 invånare
Invånarantal, huvudstaden 2016 17 316 (Nuuk )1 
Nationaldag 21 juni (årets längsta dag)
Styrelseskick Självstyre – inom kungariket Danmark
Parlament Inatsisartut eller landstinget (31 platser)
Medlemskap i EU Från den 1 januari 1973 till den 1 februari 1985
Medlemskap i Nato Sedan 1949 (på grund av det danska medlemskapet)
Statsöverhuvud  Drottning Margrethe II
Regeringschef (oktober 2014) Kim Kielsen (Siumut)
Valuta Dansk krona (DKK)
Officiell webbplats http://dk.nanoq.gl/
Officiellt språk Grönländska

1) Sermersooq kommun

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post:

Bilder från Grönland