Dokumentåtgärder

Ordböcker med de nordiska språken

Det finns en uppsjö av ordböcker online, som är funktionella och lätta att slå upp. De nordiska språken är också väl representerade på internet. Här följer en lista över online-ordböcker på ett eller flera nordiska språk. Vi tar gärna emot tips om andra nordiska nätordböcker, som vi inte har fått med.

Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Flera av ordböckerna på listan har fått stöd av Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden .

Danska

 • Ett gratis danskt uppslagsverk. Det finns omkring 95 000 uppslagsord, och därutöver också betydelseförklaringar, grammatiska förklaringar, citat, fasta uttryck. Danska/danska.
 • Sproget.dk är danska språknämndens hemsida. Har en mycket bra sökfunktion. Danska/danska. Gratis.
 • Dansk rättskrivningsordbok Om du är osäker på hur ett ord ska stavas på danska, så ligger den nyaste utgåvan av danska rättskrivningsordboken på internet. Gratis.
 • En ordbok över äldre danskt språk äldre danskt språk från perioden 1700-1950. Gratis.

Danska/svenska

 • En webbplats med 40 dansk/svenska gratis ordböcker. Den innehåller sökfunktion till över 74 000 svenska uppslagsord. Därutöver kan man bland annat få gratis hjälp med att översätta svåra ord mellan danska och svenska.
 • På Danmarks undervisningsportal finns en dansk/svensk och svensk/dansk ordbok med bra uppslagsfunktion. Dessutom finns här också en lista över specialtecknen i de två språken, som t.ex. ø, å, ä osv. Så om du inte har dem på din dator, kan du använda dem härifrån. Gratis.
 • Ordbogen.com fån man för en liten abonemangsavgift tillgång till en bra dansk/svensk ordbok.

Svenska

 • Sprogbro är en svensk/dansk ordbok uppstartad som ett privatinitiativ. Nya ord läggs till regelbundet. Gratis.
 • Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Motsvarar den danska rättskrivningsordboken. Sökfunktionen är dock inte lika bra som i den danska utgåvan. Gratis.
 • Svenska Akademiens Ordbok. En ordbok över äldre svenska. Gratis.
 • Den svenska nationalencyklopedin, som innehåller en gratis del och en del med ett avgiftsbelagt abonnemang.
 • Projekt Runeberg finns en samling med inskannade ordböcker. Eftersom endast fria ordböcker finns med är många av dem väldigt gamla. Bland annat finns svenska akademiens ordlista i åtta olika upplagor (mellan 1874 och 1991), svensk etymylogisk ordlista och en svensk-norsk ordbok.
 • Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. Rikstermbanken är fri och gratis, öppen för alla och envar, oavsett om du är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller vetgirig vanlig medborgare.

Färöiska

 • Färöisk ordbok. Innehåller det samma som den tryckta utgåvan plus rättelser och nya ord. 
 • Sprotin: 15 gratis färöiska ordböcker som du hittar online

Norska

Isländska

 • Ett verktyg för att få veta hur de isländska orden böjs. Gratis.

Isländska/diverse andra språk, inklusive de nordiska

 • ISLEX är en gratis ordbok som översätter mellan isländska/svenska, isländska/danska och isländska/norska.
 • Isländsk ordbok. Isländska/engelska och isländska/danska. Avgiftsbelagd.
 • Orðabanki är en isländsk ordbok som översätter från isländska till andra nordiska språk. Den är dock något bristfällig, då den gång på gång säger att vanliga vardagsord inte existerar. Men den är ett av de få verktyg, som också har grönländska med på listan. Gratis.
 • Snara.is: Isländsk ordbok. Översätter till och från danska, engelska, franska och spanska. Avgiftsbelagd ordbok.
 • Frasar.net översätter fraser mellan danska och isländska. Det går också att lyssna på fraserna på danska.

Finska/svenska/engelska

Grönländska/danska

 • På det grönländska språksekretariatets hemsida finns en ordbok mellan grönländska och danska. Gratis.

Samiska

Flera nordiska språk

 • Nordisk Miniordbok är en webbaserad ordbok för barn och ungdomar mellan 10 och 12 år. Målet med ordboken är att ge barn ett verktyg för att förbättra den nordiska språkförståelsen och låta barnen i Norden öva på att läsa, förstå och lyssna på grannspråk.
 • Googles översättningsverktyg är mycket användbart för att översätta eller slå upp ord. Google översätter allt från enskilda ord och meningar till hela webbsidor eller dokument som man laddar upp. De nordiska språken som finns tillgängliga är danska, svenska, norska, finska och isländska. Gratis.
 • Wiktionary är en wikibaserad ordbok och uppslagsverk, vilket innebär att vem som helst kan uppdatera och lägga till information i samlingen. Många av de nordiska språken är representerade, dock i olika hög utsträckning.
 • Tvärslå är en samling av flera online-ordböcker på de nordiska språken. Gratis.
 • På denna sida finns flera olika ordböcker som översätter från språk till språk. Den har flera av de nordiska språken, plus många andra. Gratis.
 • The free dicionaries project är en mycket användbar gratis ordbok med all världens språk. Av de nordiska språken finns danska, svenska, norska (bokmål/nynorsk), finska, isländska och färöiska representerade - dock i varierande omfattning, då de små språken inte är lika väl utbyggda som de större språken.
 • Freelang består av en mängd gratis ordböcker. Från finska, färöiska, danska, svenska, norska till engelska och omvänt. Använder man mest ett visst språk, kan man ladda ned det gratis till sin dator.
 • Tradusa, ett gratis skandinaviskt lexikon.

Ordlistor och tematiska uppslagsverk

 • Lexins bildtema består av ordlistor som med hjälp av bild och ljud förklarar ord på de nordiska språken. Ordlistorna finns på danska, svenska, finska, bokmål och nynorsk.
 • Den här lilla mötesordlistan listar termer som är användbara när man håller möte tillsammans med personer från andra nordiska länder.
 • IATE är en ordlista för EU-specifika termer och uttryck. Här kan man slå upp termer mellan bland annat svenska, danska, finska och engelska.
 • I ordlistan NAT kan man slå upp arkivtermer mellan engelska och de nordiska språken.
 • Nordlist är ett uppslagsverk med termer kring högre utbildning.
 • Nordisk ordlista över trafiktermer

Länksamlingar med ordböcker

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: