Dokumentåtgärder

Språk

Språkgemenskapen är en av de saker som binder ihop det nordiska samarbetet. Danska, norska och svenska är så nära besläktade att man med en förhållandevis liten insats kan lära sig att förstå alla språk om man behärskar ett av dem.

Nästan 80 procent av Nordens invånare har danska, norska eller svenska som modersmål. Detta är naturligtvis en fördel i många sammanhang, men det är viktigt att minnas att de nordiska länderna rymmer en språklig mångfald vid sidan av de skandinaviska språken.

Omkring 20 procent talar finska, och därtill talas det en lång rad minoritetsspråk.

Språkfamiljer

De flesta av Nordens språk hör till tre språkfamiljer:

Till den nordgermanska "nordiska" grenen av de indoeuropeiska språken hör danska, färöiska, isländska, norska och svenska. Språken har utvecklats från ett samnordiskt språk, men under de senaste 1000 åren har de fjärmat sig från varandra. Det är dock fortfarande i hög grad möjligt för dansk-, norsk- och svensktalande att förstå varandra.

I den finsk-samiska grenen av de finno-ugriska språken är finska det mest talade språket i Norden. Men också andra språk i den familjen talas i Norden. Olika samiska språk talas i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige. Karelska talas i liten omfattning i Finland, kvänska i Norge och meänkieli eller "tornedalsfinska" i Sverige.

Grönländska eller "Kalaallisut" hör till inuit-grenen av de eskimå-aleutiska språken och talas i Grönland. Språket är besläktat med en rad språk som talas i det nordliga Canada och Alaska.

Läs mer om språk i Norden i boken "Nordens sprog med rødder og fødder".

Språk i de enskilda länderna

Danmark

Danska är officiellt språk. Tyska talas av en minoritet i Sydjylland (Nordslesvig). Den tyska minoritetens kulturella och språkliga rättigheter är skyddade genom de så kallade Köpenhamn-Bonn-deklarationerna från 1955. Deklarationerna skyddar på motsvarande sätt den dansktalande minoriteten i Sydslesvig.

Finland

Finlands nationalspråk är finska och svenska.

Cirka sex procent har svenska som modersmål. De flesta svensktalande i Finland bor längs landets syd- och västkust.

I tre kommuner (Korsnäs, Närpes och Larsmo) är svenska det enda officiella språket. Samiska har officiell status i fyra kommuner: Enontekis, Enare, Utsjoki och den nordliga delen av Sodankylä.

Samerna, romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Rätten att använda teckenspråk är fastslagen i den finska språklagen.

Island

Isländska är ett västnordiskt språk, men har därtill rätt många ord av keltiskt ursprung.

Största delen av det gammalisländska ordförrådet och böjningssystemet är bevarat i det moderna språket. Därför är det förhållandevis lätt för dagens islänningar att läsa gamla texter, åtminstone sagorna.

Islänningarna har länge varit övertygade om vikten av att bevara och upprätthålla språket, både för att det har en speciell historia och för att det ger tillgång till en mycket speciell litteratur.

Isländsk språkpolitik kännetecknas av att den undviker de flesta utländska lånord, som till exempel "dator" och "telefon". I stället ersätter man dem med isländska ord, som "tölva" och "sími".

Den isländska språknämnden lägger vikt vid att isländska ska vara det språk som används på alla områden i det isländska samhället, även om engelska blir allt mer dominerande i internationella sammanhang.

Norge

Flera språk har olika grader av officiell status: norska (två språkformer: bokmål och nynorska), samiska (tre skriftspråk: nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska), kvänska, romani, romanes och norskt teckenspråk.

Samiska är officiellt språk i kommunerna Kautokeino, Karasjok, Gáivuotna (Kåfjord), Nesseby, Porsanger, Tana, Tysfjord, och Snåsa.

Läs om norsk språkpolitik i rekommendationen "Mål og meining" från det norska kultur- och kyrkoministeriet.

Sverige

I enlighet med den svenska språklagen är svenska huvudspråk och det gemensamma språket i samhället. Det finns sex officiella minoritetsspråk: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, jiddisch, romani chib och svenskt teckenspråk.

Färöarna

Färöiska är primärspråket. I enlighet med hemstyreslagen ska det ges omsorgsfull undervisning i danska och danska ska kunna användas i offentliga sammanhang.

Grönland

Grönländska är officiellt språk. Grönlands självstyrelselag från 2009 ställer inte krav på undervisning i danska eller att danska ska kunna användas i offentliga sammanhang. Grönlands Självstyrelse erbjuder officiell information på danska.

Åland

I enlighet med Ålands självstyrelselag är landskapet Åland svenskspråkigt. Finska medborgare har rätt att för egen del använda finska i domstolar och i kontakten med andra myndigheter.

Andra språk i Norden

Vid sidan av de talade språken används nationella varianter av teckenspråk. Det isländska teckenspråket är avlett av det danska, medan finskt teckenspråk har utvecklats mot bakgrund av den svenska varianten.

Sist men inte minst talas en lång rad invandrarspråk i de flesta nordiska länder.

De nordiska språken utanför Norden

Danska talas av en minoritet i den tyska delstaten Schleswig-Holstein där språket har status som minoritetsspråk.

Finska talas i den nordvästryska Karelska Republiken. Omkring 2 procent av befolkningen är finsktalande, och republikens officiella webbplats erbjuder information på finska.

De nordiska språken används i olika grad som utvandrarspråk i Nord- och Sydamerika. Språken har ingen officiell status där, och det är svårt att bedöma i vilken grad de används i praktiken.

Det nordiska språket norn talades under medeltiden både i nordskotska Caithness och på ögrupperna Orkney och Shetland. Språket, som var nära besläktat med färöiska, har få lämningar. Det dog ut omkring år 1800, men ord och uttryck förekommer fortfarande i flera nordskotska dialekter.

Danska, finska och svenska är officiella språk i Europeiska unionen.

De nordiska språken i det nordiska samarbetet

I det officiella nordiska samarbetet används danska, norska och svenska som arbetsspråk. Vid möten i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet sker tolkning vid behov mellan finska, isländska och skandinaviska, men inte mellan de skandinaviska språken.

De nordiska länderna har ingått flera avtal om nordiskt språksamarbete.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: