Bostad på Åland

I detta avsnitt presenteras de speciella regler och andra åländska särdrag som gäller boende och flyttning.

Generell information om bostadsrättslägenheter, hyresbostäder och stödformer för boende på Åland hittar man på Boende i Finland.

I detta avsnitt berörs de särdrag som gäller angående boendet på Åland. Därtill ges råd om hur man finner en bostad på Åland, medelhyror på Åland, en länk till bostadskön i Mariehamn samt om bostadsbidrag på Åland.

Åländsk hembygdsrätt

>Med stöd i självstyrelselagen för Åland (3.1.1975/3 §2) är det fastställt att ”Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsregeringen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat avtal besitta fast egendom i landskapet." Undantag på kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.

Mera information om åländsk hembygdsrätt finns på Ålands landskapsregerings sidor.

Fast egendom för personer som innehar hembygdsrätt

Förvärv av fastighet kan fritt göras av den som innehar hembygdsrätt.

Fast egendom för personer utan hembygdsrätt

Den som inte innehar hembygdsrätt, krävs tillstånd av landskapsregeringen. Detsamma gäller för juridiska personer, bolag, vilka alltid skall ha tillstånd.

  • Bostad/ägobostad. Bostad på tomt inom planerat område, t.ex. i Mariehamn. Person som är fast bosatt på Åland kan få dispens för att äga sådan bostad. Kommunen skall ge utlåtande till landskapsregeringen som beviljar dispens. Nytt från hösten 2011 är att det är nu möjligt för personer som saknar hembygdsrätt att köpa strandtomt på planerat område för fast boende.
  • Markområde. Inköp av mark kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.
  • Sommarbostad. Inköp kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.

Ansökningsblanketten för hembygdsrätt samt information om åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt och annat liknande hittar du på Ålands landskapsregerings hemsida Åländsk hembygdsrätt.

OBS! Den som ärver fast egendom på Åland har arvsrätt enligt Finlands arvslagstiftning.

Hyreslägenhet

Kan fritt hyras av alla.

Bostadsrättslägenhet

Ålands bostadsrättsförening har 68 lägenheter i Mariehamn. Medlemskap är öppet för alla. Bostadsrätt kan innehas av alla EU-medborgare.

Aktielägenhet

Kan förvärvas av alla EU-medborgare. Aktier är lösegendom som inte kräver tillstånd att köpa.

Fastighetsmäklare på Åland

Fastighetsmäklarna på Åland vet det mesta och kan hjälpa till med alla frågor om bostäder. Arbeta & bo på Ålands sida med länkar till alla fastighetsmäklare på Åland är bra och informativ.

Bostadsmarknaden på Åland

Arbeta & bo på Åland har en egen sida med länkar till alla som förmedlar bostäder för uthyrning eller för köp.

Om du är intresserad av Sjömanspensionskassans hyresbostäder i Mariehamn, som i första hand är till för sjömän, så hittar du information om detta på deras hemsida.

Bosidan på Åland - bostäder på Åland. Denna sida har sälj- och hyresobjekt från alla ledande mäklare på Åland.

Medelhyror på Åland

I april år 2016 var medelhyran för bostad på Åland 10,00 €, i Mariehamn 10,58 € och i landskommunerna 8,41 € och i skärgården 8,09 €.

Bostadskö

På denna sida hittar du information om Mariehamns stads bostadskö. Samtliga andra kommuner har hyresbostäder och för deras bostadskö kontaktar man kommunerna direkt.

Bostadsbidrag

Syftet med bostadsbidraget är att hushåll med låga inkomster skall kunna minska på sina boendeutgifter. På Åland söker man bostadsbidraget via FPA som tar emot ansökningar och alla frågor angående bostadsbidraget.

Läs mer om bostadsbidrag på FPA:s sida om allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.