Danskt medborgarskap

Här kan du läsa om reglerna för att bli dansk medborgare och om de danska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Medborgarskap genom födseln

Det medborgarskap ett barn får vid födseln avgörs av föräldrarnas medborgarskap och vilken lag för danskt medborgarskap som gäller vid tidpunkten för födseln.

Barn födda 1 juli 2014 eller senare blir automatiskt danska medborgare om mamman, pappan eller medmamman är dansk medborgare. Det gäller oavsett var barnet är fött och oberoende av om föräldrarna är gifta. Det gäller även adoptivbarn under 12 år.

Om du är nordisk medborgare och vill bli dansk medborgare

Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli dansk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom anmälan (erklæring) eller naturalisation.

Medborgarskap genom anmälan

Om du är nordisk medborgare kan du under vissa förutsättningar bli dansk medborgare genom att göra en anmälan till Statsförvaltningen.

För att bli dansk medborgare genom anmälan ska du

 • bo i Danmark och vara mellan 18 och 23 år
 • vara ostraffad
 • inte vara åtalad för något brott och inte ha blivit dömd till straff i enlighet med kapitel 9 i strafflagen
 • ha varit bosatt i Danmark i sammanlagt tio år, varav minst fem år de senaste sex åren. Till dessa tio år kan du räkna med perioder då du har bott i andra nordiska länder om de var mer än fem år före du lämnar in din anmälan. Du kan endast räkna med perioder du har bott i andra nordiska länder innan du fyllde 16 år.

Om du inte har fått ditt medborgarskap i ett annat nordiskt land genom naturalisation (alltså efter att ha ansökt om medborgarskap) kan du bli dansk medborgare genom anmälan om du

 • har fyllt 18 år
 • bor i Danmark och har varit bosatt i landet de senaste sju åren
 • under dessa sju år inte har dömts till frihetsstraff eller annat omhändertagande som kan likställas med frihetsstraff.

Läs mer om medborgarskap genom anmälan på Statsförvaltningens webbplats. Här hittar du också anmälningsformuläret (erklæringsskemaet).

Medborgarskap genom naturalisation

Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom anmälan kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. Ansökningar om danskt medborgarskap behandlas på Utlännings-, integrations- och bostadsministeriet. Om du uppfyller villkoren för att få danskt medborgarskap tas ditt namn med i ett lagförslag om beviljande av medborgarskap (lovforslag om indfødsrets meddelelse) som därefter behandlas av Folketinget.

Du ska uppfylla följande villkor:

 • Du ska göra en anmälan om trohet och lojalitet.
 • Du ska vara bosatt i Danmark och ha vistats i landet oavbrutet i två år.
 • Du får inte ha åtalats för lagbrott och inte vara straffad för de brott som anges i riktlinjerna.
 • Du får inte ha skulder till det offentliga.
 • Du ska kunna försörja dig själv. Det innebär bland annat att du innan ditt namn tas med i lagförslaget inte får ha tagit emot hjälp enligt lagen om aktiv socialpolitik eller integrationslagen under det senaste året eller under en period på sammanlagt minst 2,5 år under de senaste fem åren. 
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper i danska genom en av de godkända examina. (Svenska och norska medborgare kan visa prov på sina kunskaper i danska bland annat genom att uppvisa avgångsbetyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola.)
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper om danska samhällsförhållanden samt dansk kultur och historia genom ett godkänt medborgarskapsprov (indfødsretsprøve). (Svensk- och norsktalande sökande är befriade från detta prov.)

Du kan läsa mer om medborgarskap i Danmark på Utlännings-, integrations- och bostadsministeriets webbplats. Här hittar du också det ansökningsformulär som du ska fylla i för att ansöka om medborgarskap genom naturalisation.

Om du vill ha danskt medborgarskap och inte är medborgare i ett nordiskt land

Om du vill bli dansk medborgare och inte är medborgare i ett nordiskt land kan du läsa om villkoren för att bli dansk medborgare på Utlännings-, integrations- och bostadsministeriets webbplats.

Dubbelt medborgarskap

Den 1 september 2015 infördes nya regler i Danmark. De innebär att danska medborgare inte längre automatiskt förlorar sitt danska medborgarskap om de genom ansökan blir medborgare i andra länder.

Samtidigt upphävs kravet på att utländska medborgare ska förlora andra medborgarskap om de blir medborgare i Danmark.

Du bör dock vara uppmärksam på att motsvarande krav fortfarande kan gälla i andra länders lagstiftning. I Norden ställer Norge som enda land fortfarande sådana krav.

Om du tidigare har förlorat ditt danska medborgarskap i samband med att du har ansökt om och fått medborgarskap i ett annat land kan du under vissa förutsättningar göra en anmälan till Statsförvaltningen och få tillbaka ditt danska medborgarskap. Det ska göras mellan den 1 september 2015 och den 31 augusti 2020.

Om du som utländsk medborgare uppfyller kraven för medborgarskap och ditt namn tagits med i lagförslaget om beviljande av medborgarskap (lov om indfødsrets meddelelse), som antogs i december 2012 eller senare, kan du från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2017 göra en anmälan till Statsförvaltningen, varefter du blir dansk medborgare utan att förlora ditt tidigare medborgarskap.

Du kan läsa mer om övergångsbestämmelserna och de nya reglerna om dubbelt medborgarskap på Utlännings-, integrations- och bostadsministeriets webbplats.

Lagstiftning

Du kan läsa om reglerna för danskt medborgarskap i Indfødsretsloven och cirkulärskrivelse nr. 10873 från den 13 oktober 2015.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.