Medborgarskap i Danmark

Här kan du läsa om reglerna för att bli dansk medborgare och om de danska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Medborgarskap vid födseln

Det medborgarskap ett barn får vid födseln bestäms av föräldrarnas medborgarskap och av vilken lag för danskt medborgarskap som gäller vid tidpunkten för födseln.

För barn födda 1 juli 2014 eller senare gäller att barnet automatiskt blir dansk medborgare om mamman, pappan eller den andra mamman är dansk medborgare. Det gäller oavsett var barnet är fött och oberoende om föräldrarna är gifta.

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets webbplats kan du läsa reglerna för danskt medborgarskap vid födseln. Här hittar du också reglerna för barn födda före den 1 juli 2014.

Om du är nordisk medborgare och vill bli dansk medborgare

Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli dansk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom förklaring (erklæring) eller naturalisation.

Medborgarskap genom förklaring

Om du är nordisk medborgare kan du under vissa omständigheter bli dansk medborgare genom att avge en förklaring inför en statsförvaltning.

För att bli dansk medborgare genom förklaring ska du:

 • bo i Danmark och vara mellan 18 och 23 år
 • vara ostraffad
 • inte vara åtalad för något brott och inte blivit dömd till straff i enlighet med kapitel 9 i strafflagen
 • vara bosatt i Danmark och ha varit bosatt i Danmark i sammanlagt 10 år, varav minst 5 år under de senaste 6 åren. Du kan räkna med perioder då du har bott i andra nordiska länder i de 10 åren om det är mer än fem år tillbaka i tiden från den tidpunkt då du lämnar in förklaringen. Du kan endast räkna med tid du har bott i andra nordiska länder innan du fyllde 16 år.

Om du inte har fått ditt medborgarskap i ett annat nordiskt land genom naturalisation (alltså efter att ha ansökt om medborgarskap) kan du bli dansk medborgare genom förklaring om du:

 • har fyllt 18 år
 • bor i Danmark och har varit bosatt i Danmark under de senaste 7 åren och
 • inte under den tiden har dömts till fängelsestraff eller annat straff som kan likställas med detta.
 • Läs mer om medborgarskap genom förklaring på Statsforvaltningernes webbplats. Här hittar du också formuläret för förklaring om medborgarskap (erklæringsskema).

Medborgarskap genom naturalisation

Om du inte uppfyller kraven för att bli medborgare genom att avge en förklaring om danskt medborgarskap kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. Ansökningar om danskt medborgarskap behandlas på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Om du uppfyller villkoren för att få danskt medborgarskap tas du med i ett lagförslag om medborgarskap genom anmälan (”lovforslag om indfødsrets meddelelse”) som därefter behandlas av Folketinget.

Du ska då uppfylla följande krav:

 • Du ska avge en förklaring om trofasthet och lojalitet.
 • Du ska vara bosatt i Danmark och oavbrutet ha vistats i Danmark i två år.
 • Du får inte ha åtalats för lagbrott och inte vara straffad för de brott som anges i riktlinjerna.
 • Du får inte ha skulder till det offentliga.
 • Du ska kunna försörja dig själv. Det innebär bland annat att du innan ditt namn tas med i lagförslaget inte får har tagit emot hjälp enligt lagen om aktiv socialpolitik eller integrationslagen under det senaste året eller under en period på minst 2,5 år sammanlagt under de senaste fem åren. 
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper i danska genom en av de godkända examina som anges närmare (svenska och norska medborgare kan bland annat visa prov på sina kunskaper i danska genom att uppvisa ett avgångsbetyg från en svensk- eller norskspråkig grundskola).
 • Du ska kunna bevisa dina kunskaper om danska samhällsförhållanden, dansk kultur och historia genom ett intyg på ett särskilt medborgarskapsprov (indfødsretsprøve) (svensk- och norsktalande sökande är befriade från detta prov).

Du kan läsa mer om medborgarskap i Danmark på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets webbplats. Här hittar du också det ansökningsformulär som du ska fylla i för att ansöka om medborgarskap genom naturalisation.

Om du vill ha danskt medborgarskap och inte är medborgare i ett nordiskt land

Om du vill bli dansk medborgare och inte är medborgare i ett nordiskt land kan du läsa om villkoren för att bli dansk medborgare på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets webbplats.

Dubbelt medborgarskap

Den 1 september 2015 infördes det nya regler i Danmark. De innebär att danska medborgare inte längre automatiskt förlorar det danska medborgarskapet om de efter ansökan blir medborgare i andra länder.

Samtidigt upphävs kravet på att utländska medborgare ska lösas från andra medborgarskap om de blir medborgare i Danmark.

Du bör dock vara uppmärksam på att motsvarande krav fortfarande kan gälla i andra länders lagstiftning. I Norden ställer Norge som enda land fortfarande sådana krav.

Om du tidigare har förlorat ditt danska medborgarskap i samband med att du har ansökt om och har blivit medborgare i ett annat land kan du under vissa förutsättningar ansöka om detta hos Statsforvaltningen och få tillbaka ditt danska medborgarskap. Det ska ske mellan den 1 september 2015 och den 31 augusti 2020.

Om man som utländsk medborgare uppfyller kraven för medborgarskap och ens namn tagits med i lagförslaget om beviljande av medborgarskap (lov om indfødsrets meddelelse) som antogs i december 2012 eller senare kan man från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2017 avge en förklaring till Statsforvaltningen, varefter man blir dansk medborgare utan att lösas från sitt tidigare medborgarskap.

Du kan läsa mer om övergångsbestämmelserna och de nya reglerna om dubbelt medborgarskap på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets webbplats.

Lagstiftning

Du kan läsa reglerna för danskt medborgarskap i Indfødsretsloven och cirkulæreskrivelse nr. 10873 från den 13 oktober 2015.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.