Tullregler i Danmark

Här kan du läsa om de tullregler som gäller när du tar varor och flyttgods med till Danmark.

Tull vid flytt från ett EU-land

Om du flyttar från ett EU-land till Danmark, kan du fritt ta med dig ditt flyttgods.

Du ska dock vara uppmärksam på att särskilda regler gäller för att införa vin, sprit och cigaretter.

Om du för in en större mängd än den som är tillåten att införas tullfritt, ska du kontakta SKAT.

Tull vid flytt från ett land utanför EU

Om du flyttar till Danmark från ett land som inte är medlem i EU, till exempel Norge eller Island, ska du ha bott i det aktuella landet i minst ett år för att kunna föra in ditt flyttgods till Danmark utan att betala avgifter.

Du ska alltid registrera ditt flyttgods i samarbete med en speditör och vända dig till toldekspeditionen när ditt flyttgods kommer till Danmark.

Läs reglerna för när du kan införa dina ägodelar tullfritt på skat.dk.

Kontakta SKAT i Danmark för ytterligare information.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.