Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Nordiska medborgare har rätt att ansöka till utbildningarna på samma villkor som danska medborgare. Alla sökande med utländsk examen ska dock ansöka senast den 15 mars kl. 12.

Studieplatserna är uppdelade i två kvoter: "kvote 1" och "kvote 2". Som nordisk medborgare beaktas din ansökan i både kvot 1 och kvot 2.

Kvot 1: Ansökan utgående från gymnasieutbildning

Inom kvot 1 antas du enligt betygsgenomsnittet för den behörighetsgivande examen. Det är det första genomsnittet som gäller, och därför räknas betygen från eventuella senare kompletterande ämnen inte in i kvot 1.

Även om du efter din gymnasieexamen har förbättrat ditt genomsnitt med hjälp av kompletterande kurser, kan du i Danmark alltså endast använda din ursprungliga examen när du ansöker om studieplats vid en högre utbildning.

Kompletterande kurser kan eventuellt användas till att uppfylla nivåkrav inom vissa ämnen.

Kvot 2: Ansökan utgående från tidigare utbildning och andra erfarenheter

Inom kvot 2 antas du utifrån en bredare, sammantagen bedömning som kan omfatta arbetserfarenhet, kompletterande utbildning, studier vid folkhögskola och liknande, beroende på den enskilda institutionen och utbildningen.

Meritöverföring

Om du tidigare har avlagt kurser inom en utbildning, kan du ansöka om att få ett eller flera ämnen tillgodoräknade som del i en ny utbildning.

Du ska alltid fråga om detta på utbildningsinstitutionen.

Läs mer

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.