Språkkurser i Finland

Här hittar du information om var i Finland du kan studera finska eller nordiska språk.

Undervisning i finska i Finland

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska anordnas över hela landet på exempelvis arbetar- och medborgarinstituten, som finns i nästan alla kommuner i Finland. Undervisningen sker till exempel på finska, svenska eller engelska. Vissa kommuner anordnar gratis språkkurser för invandrare.

En förteckning över alla medborgarinstitut i Finland finns på Medborgarinstitutens förbunds webbplats.

De tio största städernas medborgar- och arbetarinstitut är:

Undervisning i finska anordnas även på till exempel de öppna universiteten i Helsingfors, Uleåborg och Rovaniemi. Mer information hittar du på webbsidan Öppna universitet på Studieinfo.fi.

Dessutom anordnar folkhögskolor språkkurser över hela landet. Mer information om folkhögskolornas utbud hittar du på Finlands folkhögskolförenings webbplats.

Utbildningsstyrelsen anordnar bland annat sommarkurser i finska. Dessutom anordnar Utbildningsstyrelsen kurser och praktikplatser för utlänningar som studerar finska på utländska universitet.

Undervisning i nordiska språk i Finland

Kurser i svenska anordnas över hela landet på arbetar- och medborgarinstitut, öppna universitet och folkhögskolor. Undervisningsspråket är för det mesta finska.

Undervisning i danska, norska och isländska anordnas i mindre utsträckning, men på arbetar- och medborgarinstituten i de större städerna samt de öppna universiteten, språkcentren på universiteten, sommargymnasierna och folkhögskolorna anordnas det kurser i viss mån. Dessutom anordnar exempelvis Nordisk kulturkontakt kurser i huvudstadsregionen. Även centralförbundet för folkligt nordiskt samarbete Pohjola-Norden anordnar då och då kurser i de nordiska språken. Undervisningsspråket på kurserna i danska, norska och isländska är ofta svenska eller finska.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.