Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

För gränsarbetare, det vill säga de som bor i ett land och arbetar i ett annat, gäller delvis särskilda regler för ansökan om arbetslöshetsdagpenning, vilket tas upp i följande avsnitt.

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Gränsarbetare

Som gränsarbetare betraktas en person som dagligen arbetar i ett land och arbetar i ett annat och återvänder hem åtminstone en gång i veckan. Gränsarbetare är arbetslöshetsförsäkrade i det land de arbetar i.

Om personen blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste han eller hon anmäla sig som arbetslös arbetssökande i det land han eller hon arbetar i och då är det a-kassan i det landet som betalar arbetslöshetsersättning.

Om personen blir helt arbetslös måste han eller hon anmäla sig som arbetslös arbetssökande i boendelandet och arbetslöshetsersättningen betalas ut av a-kassan eller annan behörig myndighet i boendelandet.

Annan gränsarbetare

Till skillnad från en ordinarie gränsarbetare återvänder denna gränsarbetare hem mer sällan än en gång i veckan. Denna typ av gränsarbetare måste ha arbetslöshetsförsäkring i det land han eller hon arbetar i.

Om en annan gränsarbetare blir helt arbetslös har personen i fråga rätt att välja om han eller hon vill anmäla sig som arbetslös arbetssökande i boendelandet eller i det land där han eller hon arbetar. Arbetslöshetsdagpenningen betalas av det land där man gjort anmälan.

Mer information om dagpenning i EES-länder får du från arbets- och näringsbyrån och finska arbets- och näringsministeriets webbplats.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.