Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat betraktas du som gränsarbetare. När du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning gäller då delvis särskilda regler som du kan läsa om här.

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Gränsarbetare

Du betraktas som gränsarbetare om du dagligen arbetar i ett land och bor i ett annat och åker hem åtminstone en gång i veckan. Som gränsarbetare är du arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i.

Om du blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du arbetar i, och då är det a-kassan i det landet som betalar ut arbetslöshetsförmåner.

Om du blir helt arbetslös måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du bor i. Arbetslöshetsförmåner betalas då ut av din a-kassa eller annan behörig myndighet i boendelandet.

Övriga gränsarbetare

Om du åker hem mer sällan än en gång i veckan räknas du till gruppen övriga gränsarbetare. Då måste du ha arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar i.

Om du blir helt arbetslös har du rätt att välja om du vill anmäla dig som arbetslös arbetssökande i landet du bor i eller det du arbetar i. Arbetslöshetsdagpenning betalas ut av det land där du gjort din anmälan.

Mer information om dagpenning i EES-länder får du hos din lokala arbets- och näringsbyrå och det finska Arbets- och näringsministeriets webbplats.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.