Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Vem kan få arbetspension från Finland?

Du kan få arbetspension från Finland om du har varit arbetspensionsförsäkrad i Finland.

Om du utöver Finland har arbetat i ett annat nordiskt land bör du kontakta myndigheterna i det landet för att ta reda på hur mycket pension du har tjänat in. Information om intjänande av pension i de övriga nordiska länderna hittar du på sidan Pension i Norden.

Vilken typ av arbete tjänar man in pension på?

I huvudsak tjänar du in arbetspension på alla arbetsinkomster du får som löntagare och som egenföretagare. Arbetsinkomsterna räknas som pensionsgrundande från den första dagen månaden efter att du fyllt 17 år till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Egenföretagares inkomster blir pensionsgrundande kalendermånaden efter att du fyllt 18 år.

Du tjänar in pension på löner och arbetsinkomster som är försäkrade enligt arbetspensionslagarna. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetspensionsförsäkringen och som drar pensionsavgiften direkt från din lön. Egenföretagare och stipendiemottagare har ansvar för sin egen arbetspensionsförsäkring.

Du tjänar in pension även på studier som leder till examen samt på exempelvis föräldraledighet. Läs mer på Arbetspension.fi.

Du kan kontrollera hur mycket pension du har tjänat in hittills i Finland på arbetspensionsutdraget.

Vem kan få bosättningsbaserad folkpension från Finland?

Om du har omfattats av det sociala trygghetssystemet i Finland i minst tre år efter att du fyllde 16 år kan du få folkpension från FPA. Du kan få folkpension från Finland endast om dina övriga pensioner och ersättningar understiger inkomstgränsen för folkpension.

Om alla dina pensionsinkomster sammantaget är mycket små garanterar FPA:s garantipension en viss miniminivå på pensionen.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.