Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Vem kan få arbetspension från Finland?

Du kan få arbetspension från Finland om du har varit arbetslöshetsförsäkrad i Finland.

Om du även har arbetat i ett annat nordiskt land utöver Finland bör du kontakta myndigheterna i det aktuella landet för att ta reda på vilken pension du har tjänat in. Information om intjäning av pension i de övriga nordiska länderna hittar du under avsnittet Pension i Norden.

Vilken typ av arbete tjänar man in pension på?

Huvudregeln är att man som myndig tjänar in arbetspension på alla inkomster man får som löntagare och som egenföretagare på den totala arbetsinkomsten.

Pensionen tjänas in på löner och arbetsinkomster försäkrade enligt arbetspensionslagarna. Det är arbetsgivaren som har hand om arbetspensionsförsäkringen och som drar pensionsavgiften direkt från lönen. Egenföretagare och stipendiemottagare har ansvar för sin egen arbetspensionsförsäkring.

Pension tjänas även in på studier som leder till examen samt på exempelvis föräldraledighet. Läs mer på webbplatsen Arbetspension.fi

Du kan kontrollera hur mycket pension du har tjänat in hittills i Finland på arbetspensionsutdraget.

Vem kan få boendebaserad folkpension från Finland?

Om du har omfattats av det sociala trygghetssystemet i Finland i minst tre år efter att du fyllde 16 år kan du få folkpension från FPA. Du kan endast då folkpension från Finland om dina övriga pensioner och ersättningar understiger inkomstgränsen för folkpension.

Om alla dina pensionsinkomster sammantaget är mycket små garanterar FPA:s garantipension en viss miniminivå på pensionen.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.