Hälso- och sjukvård på Grönland

Här får du en överblick över vad den grönländska hälso- och sjukvården kan erbjuda i olika delar av Grönland.

Det är långt mellan städer och bygder på Grönland och transporter sker med flyg, helikopter eller båt. Så om du ska flytta till en av de yttre regionerna bör du ta reda på om hälso- och sjukvårdstjänsterna där matchar ditt fysiska tillstånd. Förutom dyra patienttransporter och långa avstånd har den grönländska hälso- och sjukvården problem med att rekrytera personal, i synnerhet till de mest glesbefolkade områdena.

Hälso- och sjukvården på Grönland

Personer som är fast bosatta på Grönland har rätt till följande tjänster i den mån förhållandena tillåter det. Tjänstutbudet är finansierat av det offentliga och är alltså gratis för den enskilda medborgaren: 

 • Förebyggande hälsoundersökningar  
 • Läkarvård och eventuell specialistvård
 • Inläggning och vistelse på institutioner inom hälso- och sjukvården, vård för gravida och födande
 • Tandvård och förebyggande tandvård
 • Uppsökande hälsovård
 • Hälso- och sjukvård
 • Sjukvård på institutioner inom hälso- och sjukvården eller i hemmet
 • Receptbelagda läkemedel
 • Vaccination mot vissa sjukdomar
 • Hjälpmedel som ersätter eller korrigerar defekta eller saknade kroppsdelar
 • Fysiatrisk behandling som sker i anslutning till akut medicinsk vård eller vid inläggning på institutioner inom hälso- och sjukvården
 • Intyg, enligt gällande regler.

Särskilda utmaningar

På Grönland är det långt mellan städer och bygder och transporter till närmaste hälsocentral eller regionsjukhus och eventuell vidaretransport till landshospitalet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan bli en mycket kostsam affär.

Alla personer som är fast bosatta på Grönland har rätt till läkarordinerad transport från städer, bygder eller andra platser med åretruntboende till regionsjukhuset eller hälsocentralen i staden, till sjukhuset Dronning Ingrids Hospital och till en vårdinstitution utanför landet.

Översikt över regionernas hälso- och sjukvårdinstanser:

 1. Befolkningsunderlag <50 invånare: Bygdemottagning (bygdekonsultation) utan telemedicinsk utrustning (en "Pipaluk") som är bemannad med en bygdesjukvårdsmedarbetare (bygdesundhedsmedarbejder) 12–30 timmar i veckan.
 2. Befolkningsunderlag 50–200 invånare: Bygdemottagning utan telemedicinsk utrustning (en "Pipaluk") som är bemannad med en bygdesjukvårdsmedarbetare 30–40 timmar i veckan.
 3. Befolkningsunderlag 200–500 invånare: Vårdstation som är bemannad med en sjuksköterska och en undersköterska samt ett vårdbiträde.  
 4. Befolkningsunderlag 500–1 200 invånare: Mindre vårdcentral som strävar efter att ha fast läkarbemanning, men är i dag ofta bemannad av olika läkarvikarier.
 5. Befolkningsunderlag >1 200 invånare: Större vårdcentral som är bemannad med läkare med allmänmedicinsk specialistutbildning, annan relevant specialistutbildning eller dokumenterad kompetens i nivå med allmänmedicinsk specialistutbildning. I den mån det är möjligt ska läkarna dessutom behärska specialområdet grönländsk medicin.
 6. Den stad i regionen som har flest invånare: Regionsjukhus som är bemannat med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, barnsjuksköterskor, barnmorskor, somatisk och psykiatrisk hemsjukvård, fysioterapeuter, bioanalytiker, portörer m.m. samt ett antal medhjälpare/vårdbiträden. Landshospitalet har flera specialområden och funktioner.

 7. Det finns fyra regionsjukhus på Grönland:


Tandläkarmottagningar

Det finns tandläkarmottagningar i städer med över 500 invånare. Tandläkarmottagningarna utför allmänna undersökningar, kariesbehandling, rotfyllningar, tandreglering samt protesbehandling och annan specialisttandvård.

Mottagningarna erbjuder allmänna tandundersökningar och besök på skolor och institutioner där barn/personal/föräldrar får information om tandborstning/tandhygien. Alla bygder, bortsett från de allra minsta, får årligen minst ett besök av den tandläkarmottagning de tillhör. (Tandläkaren informerar om tidsbeställning m.m. genom information i bygden.)

I Nuuk finns det också en privat tandläkarmottagning. Hallå Norden länkar inte till privata företag och hänvisar därför till telefonkatalogen över Nuuk och den lokala veckotidningen.

Du hittar tandläkarmottagningarna som tillhör den allmänna hälso- och sjukvården via följande länkar:

Det finns mycket mer information att få om den grönländska hälso- och sjukvården samt om förebyggande satsningar på hälso- och sjukvårdens portal:


Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.