Sjukvård vid tillfällig vistelse på Grönland

Under en tillfällig vistelse på Grönland har du rätt till nödvändig sjukvård enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Den grönländska hälso- och sjukvården rekommenderar dock att du tecknar en reseförsäkring eftersom hemtransport från Grönland kan bli mycket dyrt.

Sjukvård vid tillfällig vistelse på Grönland

Observera att du kan ha rätt till annan sjukvård i samband med ditt arbete. Vissa privata företag erbjuder de anställda en sjukförsäkring.

Hälso- och sjukvården rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring. En reseförsäkring täcker alla utgifter i samband med akut sjukdom, vård, sjukhusvistelse och läkemedel samt hemtransport (därutöver även ansvarsförsäkring och bagage). Försäkringen täcker offentlig sjukvård och privat tandläkarvård. Observera att försäkringen också ska täcka sjuktransporter från platser utan åretruntboende.

Om du behöver uppsöka läkare hittar du kontaktuppgifterna här:

Om du är bosatt i Danmark eller på Färöarna

Om du kommer från Danmark ska du ha med dig det gula sjukförsäkringsbeviset som visar att du är bosatt i Danmark och därmed har rätt till sjukvård i Danmark.

Om du kommer från Färöarna ska du ha papper på att du har rätt till förmåner från en färöisk sjukkassa. Barn under 16 år som är bosatta på Färöarna omfattas av föräldrarnas medlemskap. Om du inte kan dokumentera din rätt till förmåner i Danmark eller på Färöarna måste du betala för all vård själv.

Du har under en tillfällig vistelse på Grönland rätt till sjukvård vid akut sjukdom eller akut förvärrad kronisk sjukdom, olycksfall och liknande.

Vid akut sjukvård har du rätt till följande:

 Gratis sjukvård.

 Gratis sjukhusvård.

 Gratis läkemedel utskrivna av läkare.

 Gratis akut tandvård hos tandläkare som är ansluten till den allmänna hälso- och sjukvården. Man ger endast behandling i samband med exempelvis tandbölder, trasiga plomber, tänder och liknande.

 Gratis läkarordinerad transport från en bygd eller annan plats med åretruntboende till distriktssjukhuset i staden och från distriktssjukhuset till landshospitalet Dronning Ingrids Hospital.

Du har inte rätt till följande:

 Gratis hemtransport till Danmark och Färöarna (därför reseförsäkring).

 Gratis transport från plats utan åretruntboende till närmaste sjukhus samt transport till sjukhus eller vårdinstitution utanför Grönland (därför reseförsäkring).

 

Om du är bosatt i övriga Norden

Om du kommer från Finland, Island, Norge, Sverige eller Åland ska du ha papper på att du har rätt till sjukvård i hemlandet, exempelvis ett europeiskt sjukförsäkringskort eller liknande.

Utan dokumentation får du betala fullt pris för all vård.

Under en tillfällig vistelse på Grönland har du rätt till nödvändig sjukvård enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Vad som är nödvändigt bedöms utifrån vistelsens längd och sjukdomens karaktär. Det är den behandlande läkaren som avgör om det är nödvändigt att ge den önskade vården under vistelsen.

 

Vid nödvändig sjukvård har du rätt till följande:

 Gratis sjukvård.

 Gratis sjukhusvård.

 Gratis läkemedel utskrivna av läkare.

 Gratis akut tandvård hos tandläkare som är ansluten till den allmänna hälso- och sjukvården. Man ger endast behandling i samband med exempelvis tandbölder, trasiga plomber, tänder och liknande.

 Gratis läkarordinerad transport från en bygd eller annan plats med åretruntboende till distriktssjukhuset i staden och från distriktssjukhuset till landshospitalet Dronning Ingrids Hospital.

 Merkostnaden för hemtransport då en läkare bedömer att du måste resa hem på ett dyrare sätt än planerat på grund av sjukdom, se art. 7 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det är den behandlande myndigheten eller sjukhuset som betalar merkostnaden. Du måste själv stå för en kostnad som motsvarar en enkelbiljett till din hemort.

 

Du har inte rätt till följande:

 Gratis transport från en plats som inte har åretruntboende till närmaste sjukhus (därför reseförsäkring).

 

Om du bor i ett EU/EES-land

Om du är bosatt i Bulgarien, Grekland, Holland, Rumänien, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Storbritannien eller Nordirland (samt Gibraltar), Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien eller Ungern måste du kunna dokumentera att du har rätt till sjukvård i hemlandet, exempelvis ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett försäkringskort eller liknande.

Utan dokumentation får du betala fullt pris för all vård.

Under en tillfällig vistelse på Grönland har du rätt till nödvändig sjukvård enligt förordning (EEG) 1408/71 om social trygghet för migrerande arbetstagare m.fl.

Vad som är nödvändigt bedöms utifrån vistelsens längd och sjukdomens karaktär. Det är den behandlande läkaren som avgör om det är nödvändigt att ge den önskade vården under vistelsen.

 

Vid nödvändig sjukvård har du rätt till följande:

 Gratis sjukvård.

 Gratis sjukhusvård.

 Gratis läkemedel utskrivna av läkare.

 Gratis akut tandvård hos tandläkare som är ansluten till den allmänna hälso- och sjukvården. Man ger endast behandling i samband med exempelvis tandbölder, trasiga plomber, tänder och liknande.

 Gratis läkarordinerad transport från en bygd eller annan plats med åretruntboende till distriktssjukhuset i staden och från distriktssjukhuset till landshospitalet Dronning Ingrids Hospital.

 

Du har inte rätt till följande:

 Gratis hemtransport (därför reseförsäkring).

 Gratis transport från plats utan åretruntboende till närmaste sjukhus samt transport till sjukhus eller vårdinstitution utanför Grönland (därför reseförsäkring).

Övriga världen

Grönland omfattas inte av internationella avtal med övriga världen. Det innebär att personer som kommer från ett land utanför EU och de nordiska länderna måste betala för all sjukvård och transport på och hem från Grönland. En reseförsäkring är absolut nödvändig.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.