Rekommenderade avsnitt (5)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Bostad på Åland

I detta avsnitt presenteras de speciella regler och andra åländska särdrag som gäller boende och ...

Söka jobb på Åland

I det här avsnittet hittar du information om att söka jobb på Åland samt hur man kan söka jobb på ...

Införsel av djur till Åland

I detta avsnitt hittar du information om hur du går till väga om du planerar att föra in djur till ...

Resa till Åland

Det är lätt att dagligen resa till och från Åland. Det finns två sätt att ta sig till Åland på, ...

Tullregler på Åland

I det här avsnittet hittar du information om vilka tullregler som gäller för flyttgods för den som ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.