Rekommenderade avsnitt (9)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Bostad i Danmark

Här kan du läsa om de olika boendeformerna i Danmark och om utländska medborgares rätt att äga ...

Jobbsökning i Danmark

Här kan du läsa om jobbsökning i Danmark och om hur du i tre månader kan få dagpenning från ditt ...

Folkbokföring i Danmark

Läs mer om när du har rätt till och skyldighet att folkbokföra dig i Danmark.

Språkkurser i danska

Här kan du läsa om de kurser i danska som erbjuds när du flyttar till eller arbetar i Danmark.

Auktorisation för att utöva vissa yrken i ...

Ett antal yrken i Danmark är reglerade i lag. Det innebär att du måste ha auktorisation för att ...

Skatt i Danmark

Läs här om när du ska betala skatt i Danmark och om hur det danska skattesystemet är inrättat.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Danskt medborgarskap

Här kan du läsa om reglerna för att bli dansk medborgare och om de danska reglerna för dubbelt ...

Hälso- och sjukvård samt sjukförsäkring i ...

Här hittar du allmän information om den danska hälso- och sjukvården samt den danska ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.