Rekommenderade avsnitt (4)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Folkbokföring på Island

Nedan finns information om när man har rätt att folkbokföra sig på Island och hur det går till.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Förskolor och familjedaghem

Förskolan är barnets första skola och du rekommenderas att sätta dig väl in i alternativen för ...

Undervisning i isländska på Island

I det här avsnittet finns information för de som vill studera isländska på Island.

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.