Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb på Grönland

Den grönländska arbetsmarknaden är speciell. De flesta jobb finns inom den offentliga sektorn eller ...

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Vilka villkor måste du uppfylla för att få arbeta på Grönland? Vissa yrken kräver särskilt ...

Hälso- och sjukvård på Grönland

Här får du en överblick över vad den grönländska hälso- och sjukvården kan erbjuda i olika delar av ...

Bopælsattest (boendeintyg)

Du ska ta med dig ett boendeintyg, en så kallad bopælsattest, om du exempelvis behöver komma till ...

När och hur anmäler jag flytt till ...

Om du är dansk kan du skicka in en elektronisk flyttanmälan. Övriga nordiska medborgare måste ...

Sjukvård vid tillfällig vistelse på ...

Under en tillfällig vistelse på Grönland har du rätt till nödvändig sjukvård enligt den nordiska ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.