Hälso- och sjukvårdstjänster och vård i Norge

Här hittar du information om vilka rättigheter du har som nordisk medborgare om du blir sjuk eller behöver vård i Norge, samt hur du ska gå tillväga för att få hjälp.

Vad gör jag om jag blir sjuk i Norge och är med i folketrygden?

Om du är medlem i den norska folketrygden och folkbokförd i en norsk kommun har du rätt att ha en allmänpraktiserande läkare som din husläkare (fastlege). Läs mer om den norska folketrygden och när man är med hos Arbeids- og velferdsetaten, NAV.

Husläkaren ska prioritera sina fasta patienter framför andra patienter. Det är frivilligt om man vill vara med i systemet eller inte. På den offentliga portalen Helsenorge.no kan du läsa mer om systemet och hur du kan välja husläkare. 

Om du blir sjuk eller skadad så ska du uppsöka din husläkare. Om husläkaren har stängt och du inte kan vänta till nästa dag med att få vård ska du kontakta legevakten (jourläkarmottagningen) i den kommun du bor i. Vissa jourläkarmottagningar ligger i anslutning till ett sjukhus medan andra är separata enheter. En översikt över alla jourläkarmottagningar i Norge hittar du på Helsenorge.no.

När det är akut och liv och hälsa är i fara ska du alltid ringa nödnumret 113. 

Vad gör jag om jag blir sjuk och är med i folketrygden men inte är bosatt i Norge

Om du är med i folketrygden men inte är bosatt i Norge, är du heller inte heller med i fastlegeordningen (husläkarsystemet). Du har ändå rätt att besöka läkare i Norge, men har inte rätt att bli prioriterad av en husläkare framför andra patienter. Besök en läkarmottagning eller en jourläkarmottagning för att boka tid. 

Vad gör jag om jag blir sjuk i Norge och inte är med i folketrygden?

Om du vistas i Norge men inte är med i den norska folketrygden har du ändå rätt till läkarvård om du blir akut sjuk. Du ska då uppsöka en läkarmottagning eller en jourläkarmottagning.

Om du inte vet vem du ska vända dig till när du behöver hälso- och sjukvårdstjänster kan du ta kontakt med kommunen där du bor eller uppehåller dig. En översikt över alla hälso- och sjukvårdstjänster hittar du också på Helsenorge.no

Sjukhus

Om du blir sjuk går du som nämns ovan vanligtvis först till husläkaren, eller om du inte har rätt till husläkare eller om husläkaren har stängt, till jourläkarmottagningen (legevakten) i kommunen. I akuta fall kan du skickas vidare till ett sjukhus för vård.

Du kan också bli remitterad för vidare vård på sjukhus, om läkaren bedömer att du har rätt till och behov av ytterligare vård. I det fallet skickar läkaren en remiss till ett sjukhus. När du blir remitterad till ett sjukhus ska sjukhuset inom 30 arbetsdagar skicka ett brev till dig med resultatet av utredningen. När sjukhuset bedömer remisser sätts det ett senaste datum för vård med utgångspunkt i en professionell bedömning. Om du är en prioriterad patient med ett senaste datum för vård ska det stå i det brev du får som svar på remissen. Om du är en prioriterad patient och har ett senaste datum som inte hålls kan du kontakta HELFO pasientformidling.

I Norge har du rätt att välja på vilket sjukhus du vill få vård. Via webbplatsen frittsykehusvalg.no och gratisnumret 800 41 004 får du relevant information om vårdställen och om rätten till val av sjukhus.

Egenavgift, frikort och gratis läkarvård

I Norge betalar man en egenandel när man besöker läkare, husläkare eller jourläkarmottagning.  Det finns dock en gräns för hur mycket man måste betala under ett år. Du får frikort för hälso- och sjukvårdstjänster när du är med i folketrygden och har betalat egenandelar över ett visst belopp. Har du frikort så slipper du betala egenandelar resten av kalenderåret.

Det finns två frikortssystem, en för egenandelstak 1 och en för egenandelstak 2. De gäller för olika tjänster. Har du fått frikort i det ena systemet kan du inte använda det i det andra systemet. Se HELFOs webbplats för mer information om procentsatserna för egenavgift och frikort.

Om man blir inlagd på sjukhus och är medlem i den norska folketrygden betalar man inte för vård, mediciner och sjukhusvistelse. Gravida behöver inte heller betala för kontrollerna under graviditeten. Barn under 16 år betalar inte för läkarvård och barn under 18 år betalar heller inte för psykologisk behandling.

Du kan ha rätt att få delar av utgifterna för vård hos olika grupper av hälso- och sjukvårdspersonal betalda, för läkemedel, näringsmedel eller medicinskt förbrukningsmaterial. Ta kontakt med HELFO för att få information om hur du ska gå till väga. 

Tandvård

I Norge måste de flesta stå för kostnaderna för tandvård själva, men det finns vissa undantag. Be därför din tandläkare om att göra en bedömning av dina rättigheter.  Vanligtvis är det tandläkaren som gör den bedömningen, men även en tandsköterska kan göra en bedömning av dina rättigheter vid behandling av periodontit (tandköttssjukdom). Du kan läsa mer om vilka omständigheter som kan ge rätt till stöd på HELFOs webbplats

Tandvård kan ges hos en privat eller offentlig tandläkare. Vissa grupper har rätt till gratis eller rabatterad vård. Detta gäller bland annat barn och ungdomar upp till 20 år och grupper av äldre, sjuka och psykiskt sjuka. De får vård hos offentliga tandläkare och tandsköterskor som fylkeskommunerna i Norge är ansvariga för.

Läs mer om det offentliga tandvårdsutbudet på hälsoportalen Helsenorge. Denna portal är den offentliga vägvisaren till den norska hälso- och sjukvården. På portalen hittar du också information om hälsa, sjukdom, vård och rättigheter i Norge. Du kan jämföra priser för tandvård på Forbrukerrådets webbplats Hvakostertannlegen.no

Klagomål

Om du anser att du inte har fått den vård du har rätt till kan du lämna in klagomål. Se Helsenorge.no för information om hur du ska gå tillväga. 

Vid vistelser i ett annat EES-land 

Om du är med i den norska folketrygden och uppehåller dig tillfälligt i ett annat EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster under vistelsen. Det europeiska sjukvårdskortet fungerar som bevis på att du har rätt till hälso- och sjukvårdstjänster. Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort har du rätt till läkarvård på samma villkor som de som har bott i det land du uppehåller dig i. Du kan beställa kortet via Internet genom att skicka ett sms från din mobiltelefon eller genom att ringa HELFO servicesenter på 815 70 030. Om du har ett tillfälligt personnummer (D-nummer) kan du endast beställa det genom att ringa Helsetrygdkorttelefonen på (00 47) 33 51 22 80.

Du har rätt till de offentliga tjänster som ur ett medicinskt perspektiv är nödvändiga för att du ska kunna fortsätta din planerade vistelse. Läs mer om helsetrygdkortet på helsenorge.no

Det kan också vara bra att överväga att teckna en privat reseförsäkring, bland annat därför att det europeiska sjukförsäkringskortet inte täcker hemtransport vid sjukdom.

Om du har gjort utlägg för vården bör du spara alla kvitton och kontakta HELFO när du kommer hem för att höra om du har rätt att få ersättning för utgifterna. Läs mer om ersättning för läkarvård utomlands i Norge på HELFOs webbplats.

EU-/EES-medborgare med ett europeiskt sjukförsäkringskort har samma rätt till att få nödvändig läkarvård i Norge när de besöker landet.Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.