Medborgarskap i Norge

Här kan du läsa om reglerna för att bli norsk medborgare och om de norska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Norskt medborgarskap

Att ha norskt medborgarskap medför vissa rättigheter och skyldigheter. Bland annat är det endast personer som har norskt medborgarskap som har rätt att rösta i och ställa upp i val till stortinget. Vidare kan norska medborgare kallas in för värnplikt, har rätt till norskt pass och rätt till konsulärt bistånd utomlands. Även studiestöd beviljas i regel på basis av medborgarskap. Därutöver finns det enskilda befattningar inom den offentliga sektorn och inom försvaret som kräver att man är norsk medborgare.

När det gäller medlemskap i folketrygden, socialförsäkring och skatt har medborgarskap emellertid ingen eller mycket begränsad betydelse. Dessa aspekter beror i regel på var du bor och/eller arbetar. 

Det är Utlendingsdirektoratet (UDI) som har hand om frågor om medborgarskap i Norge. 

Norskt medborgarskap vid födseln

Många blir automatiskt norska medborgare vid födseln eller när de blir adopterade eller när deras föräldrar blir norska medborgare. 

Barn med en norsk mamma eller pappa (födda efter 2006)

Om du är född den 1 september 2006 eller senare och har norsk mamma eller pappa blev du automatiskt norsk medborgare vid födseln. Detta gäller oavsett om du föddes i Norge eller utomlands, och oavsett om dina föräldrar var gifta eller inte.

Barn med en norsk mamma eller pappa (född före 2006)

Om du är född före den 1 september 2006 blev du norsk medborgare vid födseln om:

 • din mamma var norsk eller
 • din pappa var norsk och gift med din mamma när du föddes eller
 • din pappa var död när du föddes, men var norsk medborgare och gift med din mamma då han dog.

Om din pappa var norsk men inte var gift med din mamma blev du inte automatiskt norsk medborgare. Om du är under 18 år kan du emellertid enkelt bli det genom att skicka in en anmälan om norskt medborgarskap.

Barn födda före 1979

Om du föddes före 1979 och är osäker på om du blev norsk medborgare när du föddes kan du kontakta UDI för att få mer information. Om du inte uppfyller kraven på att bli norsk medborgare kan du ansöka om uppehållstillstånd för dem som hade en norsk förälder vid födseln.

Hur blir man norsk medborgare?

En person kan som regel inte ha flera medborgarskap enligt norsk lag. Om man ansöker om norskt medborgarskap måste man i de allra flesta fall avsäga sig sitt andra medborgarskap. 

Nordiska medborgare

Nordiska medborgare över 18 år kan anmäla norskt medborgarskap istället för att ansöka om det efter att de har bott i Norge i sju år. För detta krävs det emellertid att man avsäger sig till tidigare medborgarskap. Även om de övriga nordiska länderna tillåter dubbla medborgarskap gör endast Norge det i vissa fall. Läs mer om detta längre ner. Du måste vara bosatt i Norge när du ansöker om norskt medborgarskap och du får inte ha varit dömd till fängelsestraff eller andra typer av frihetsberövande.

Nordiska medborgare som tidigare har varit norska kan återfå sitt norska medborgarskap genom att anmäla sig som norska. I det fallet är det enda kravet att man ska vara bosatt i Norge och att det tidigare medborgarskapet ska vara upplöst vid tidpunkten för anmälan. Det är en förutsättning att man endast har haft medborgarskap i andra nordiska länder efter att ha förlorat det norska. 

Barn till nordiska föräldrar som blev norska medborgare genom anmälan

Om dina föräldrar var medborgare i Sverige, Danmark, Finland eller Island och blev norska medborgare genom anmälan innan du fyllde 18 år blev du automatiskt norsk medborgare om du:

 • var bosatt i Norge
 • inte var gift eller registrerad partner och
 • samtidigt förlorade det tidigare medborgarskapet eller medborgarskapet blev upplöst.

Om du inte automatiskt förlorade ditt ursprungliga medborgarskap måste dina föräldrar ha ansökt i ditt hemland om att ditt medborgarskap skulle bli upplöst (och bifogat ett tillkännagivande om upplöst medborgarskap) när de anmälde sig som norska medborgare för att du automatiskt ska ha blivit norsk medborgare.

Medborgare i utomnordiska länder 

Utomnordiska medborgare kan ansöka om medborgarskap genom att registrera ansökan via utlänningsmyndighetens webbportal. Samtidigt som registreringen sker betalar man en avgift och beställer tid hos polisen.

Dubbelt medborgarskap

Enligt norsk lag kan en person som utgångspunkt inte ha flera medborgarskap utöver det norska. I enskilda fall tillåter dock lagen fler än ett medborgarskap. Detta gäller bland annat om du:

 • vill ha norskt medborgarskap men av olika anledningar inte kan få ditt tidigare medborgarskap upplöst. För att bli norsk medborgare måste du som utgångspunkt få ditt tidigare medborgarskap upplöst, men vissa kan få dispens från kravet om upplösning. 
 • du fick ett medborgarskap från var och en av dina föräldrar när du föddes. Om en av dina föräldrar är norsk blev du troligen automatiskt norsk medborgare vid födseln. Om det land som den andra föräldern är medborgare i tillämpar samma regel får du också medborgarskap i det landet och du kan då ha dubbelt medborgarskap. Det gäller bara om du automatiskt blev medborgare i båda länderna när du föddes, inte om dina föräldrar aktivt vidtog åtgärder (till exempel skickade in en ansökan eller anmälan) för att du skulle få det andra medborgarskapet.   
 • du har norskt medborgarskap och senare får medborgarskap i ett annat land utan att själv ha bett om det. Du förlorar inte ditt norska medborgarskap om du får ett nytt medborgarskap utan att du själv har bett om det, och i det fallet får du dubbelt medborgarskap. Det kan exempelvis hända för att du gifter dig i ett land. Om du däremot har ansökt om eller tydligt accepterat att få medborgarskap i ett annat land förlorar du i regel ditt norska medborgarskap.

Om du har dubbelt medborgarskap kan du ha både rättigheter och skyldigheter visavi två olika stater eller länder. Till exempel har man rätt att ha två pass och som princip krav på konsulärt bistånd från båda länderna. Vidare kan man som norsk medborgare vara värnpliktig i Norge.

Användbara länkar 

 • Om norska beskickningar (se www.norway.info/)
 • Om norskt medborgarskap vid födseln (se UDI.no
 • Om reglerna för att anmäla medborgarskap för nordiska medborgare (se UDI.no
 • Om reglerna för dubbelt medborgarskap i Norge (se UDI.no)

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.