Rösträtt i Norge

Här kan du läsa om vem som kan rösta i stortingsval, sametingsval samt kommunal- (kommunestyre) och landstingsval (fylkesting) i Norge.

I Norge är det stortingsval (riksdagsval) vart fjärde år. Kommunal- (kommunestyre) och landstingsval (fylkesting) hålls också vart fjärde år, halvvägs in i stortingsperioden. Dessutom har man i Norge även ett val av ledamöter till sametinget, som hålls samtidigt som stortingsvalet. Till stortinget väljs det 169 stortingsledamöter och till sametinget 39 sametingsledamöter.

Information om val och listor över partier och kandidater som ställer upp i val hittar du på den officiella valportalen

Vem har rösträtt?

I stortingsval är det bara norska medborgare som har fyllt 18 år vid utgången av valåret och som är eller har varit folkbokbörda i Norge som har rösträtt. Om du är norsk medborgare och har varit bosatt utomlands i mer än 10 år måste du skriva in dig i röstlängden igen innan du kan rösta. 

I sametingsval måste man vara registrerad i sametingets röstlängd samt ha fyllt 18 år vid utgången av valåret för att kunna rösta. Sametinget väljs nämligen av och bland den samiska befolkningen. Man måste själv se till att bli registrerad i den samiska röstlängden. Samer som är medborgare i andra nordiska länder kan registrera sig i röstlängden om de den 30 juni valåret finns med i folkbokföringsregistret som bosatta i Norge.

I kommunal- och landstingsval har de norska medborgare rösträtt som har fyllt 18 år före valårets slut och som är eller har varit registrerade som bosatta i Norge. Medborgare i andra nordiska länder som har folkbokförts i Norge senast den 30 juni valåret har också rösträtt. Övriga utländska medborgare som har fyllt 18 år i vid utgången av valåret och som har varit folkbokförda i Norge sammanhängande de senaste tre åren före valdagen har också rösträtt.

Läs om vem som är inskriven i röstlängden (Valg.no)

Läs om röstlängden för sametingsvalet 

Läs om valordningen i Norge 

Att rösta

De som har rösträtt och därmed är införda i röstlängden får ett röstkort med posten från sin kommun. Det är bara väljare som har bostadsadress i landet, undantaget Svalbard och Jan Mayen, som får röstkort. På röstkortet hittar du information om öppettider och vilken vallokal du ska gå till på valdagen.

Man kan rösta trots att man inte har fått något röstkort.

Vissa kommuner håller vallokalerna öppna i två dagar, medan andra endast har öppet på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta i andra kommuner och på norska beskickningar.

Läs mer om att rösta (Valg.no) 

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.