Rösträtt i Norge

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få rösträtt i val till Stortinget, Sametinget, kommunen (kommunestyre) och landstinget (fylkesting) i Norge.

Val

Norge har val till Stortinget (riksdagen) vart fjärde år. Val till kommun (kommunestyre) och landsting (fylkesting) hålls också vart fjärde år, halvvägs in i Stortingets mandatperiod. Dessutom har man i Norge även ett val av ledamöter till Sametinget, som hålls samtidigt som Stortingsvalet. Till Stortinget väljs vid varje Stortingsval 169 Stortingsledamöter, och till Sametinget väljs det vid varje Sametingsval 39 Sametingsledamöter.

Listor över partier och kandidater som ställer upp i valet hittar du på den officiella valportalen.

Vem har rösträtt?

Vid Stortingsval är det bara norska medborgare som har fyllt 18 år vid utgången av valåret som har rösträtt. Om du är norsk medborgare och har varit bosatt utomlands i mer än 10 år måste du skriva in dig i röstlängden igen innan du kan rösta. Läs mer om detta på den offentliga valportalen.

Vid Sametingsval måste man vara registrerad i Sametingets röstlängd samt ha fyllt 18 år vid utgången av valåret för att kunna rösta. Sametinget väljs nämligen av och bland den samiska befolkningen. Man måste själv se till att bli registrerad i den samiska röstlängden. För mer information om detta, se Sametingets webbplats. Samer som är medborgare i andra nordiska länder kan registrera sig i röstlängden om de den 30 juni valåret finns med i folkbokföringsregistret som bosatta i Norge.

Vid kommunal- och landstingsval har norska medborgare som har fyllt 18 år innan valårets slut och som är eller har varit registrerade som bosatta i Norge, rösträtt. Medborgare i andra nordiska länder som har varit registrerade som bosatta i Norge senast den 30 juni valåret har också rösträtt. Mer information hittar du på den offentliga valportalen.

Röstning

De som har rösträtt och därmed är införda i röstlängden får ett röstkort med posten från sin kommun. Det är bara väljare som har bostadsadress inom landet, undantaget Svalbard och Jan Mayen, som får röstkort. På röstkortet hittar du information om öppettider och vilken vallokal du ska använda på valdagen.

Man kan också rösta även om man inte har fått något röstkort.

Vissa kommuner håller vallokalerna öppna i två dagar, medan andra endast har öppet på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta i andra kommuner och på norska beskickningar. Besök webbsidorna för den officiella valportalen för mer information om val och röstning i Norge.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige ...

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.