Folkbokföring i Norge

Här kan du läsa om när du har rätt eller skyldighet att bli folkbokförd i Norge (med undantag för Svalbard) och om hur du gör för att folkbokföra dig.

Nordiska medborgare kan uppehålla sig i Norge i upp till sex månader utan att folkbokföra sig. Som nordisk medborgare behöver man varken arbets- eller uppehållstillstånd för att bo och/eller arbeta i Norge.

Om du flyttar till Norge från ett annat nordiskt land omfattas du av det nordiska folkbokföringsavtalet som ingåtts mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt avtalet kan du bara vara folkbokförd i ett nordiskt land åt gången. Det är reglerna i det land du flyttar till som avgör hur du ska registreras i landet.

Om du är folkbokförd som bosatt i Norge är du i regel medlem i den norska offentliga socialförsäkringen folketrygden. Medlemskap i folketrygden är nyckeln till rättigheter från socialförsäkringsmyndigheten NAV. I Norge kan du vara medlem som bosatt eller som arbetstagare. Du kan också vara medlem i folketrygden under utlandsvistelse.

Medlem som bosatt:

  • För att du ska betraktas som bosatt måste din vistelse i Norge vara, eller din avsikt att vistelsen ska vara, i minst 12 månader. En förutsättning för medlemskapet är att du har lagligt uppehälle i Norge.
  • När du är medlem som bosatt i Norge kan du vistas utomlands i upp till 12 månader i sträck och fortfarande vara medlem i folketrygden.

 Även om du inte bor i Norge måste du vara medlem i folketrygden om du

  • arbetar i Norge eller på norsk kontinentalsockel 
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och anställd på ett norskt fartyg. Ett undantag är om du är cateringanställd på ett turistfartyg registrerat i det norska internationella fartygsregistret, Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och anställd i den norska statens tjänst utomlands
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och får stöd från Lånekassen för att studera utomlands. Ett undantag är om du studerar i Norden (då ska du vara medlem i socialförsäkringssystemet i det land du är folkbokförd i).

Om du inte är medlem i folketrygden har du inga rättigheter enligt den norska socialförsäkringslagen, folketrygdloven. Men du har rätt till medicinsk hjälp om du blir akut sjuk. 

Medlemskap i den norska folketrygden (NAV)

Rätten till hälso- och sjukvård i Norge (Hallå Norden)

Ska du bo i Norge längre än sex månader?

Om du ska bo i Norge längre än sex månader ska du anmäla flytt till Norge. Det måste du göra senast åtta dagar efter ankomst till landet.

Du anmäler flytt genom att besöka ett av landets 42 utvalda skattekontor (folkbokföringsmyndigheten). Om du flyttar till Norge tillsammans med din familj är det viktigt att alla familjemedlemmar är med på besöket på skattekontoret.

På skattekontoret ska du fylla i en blankett om flytt till Norge och visa upp godkänd id-handling och dokumentation (se länk nedan). Blanketten får du på skattekontoret, men den kan också laddas ner på Skatteetatens webbplats.

Om du pendlar mellan Norge och ett annat nordiskt land på grund av inkomstbringande verksamhet kan du slippa kravet på folkbokföring i Norge. Men du har ändå anmälningsplikt till skattekontoret. I flyttanmälningsblanketten kan du kryssa för att du är pendlare. 

När du folkbokförs i Norge får du ett norskt födelsenummer (som består av födelsedatum + personnummer). Normalt får folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar från automatiskt ett meddelande från den norska folkbokföringsmyndigheten när du har registrerats som bosatt i Norge. I och med detta meddelande registreras du som utflyttad från det land du flyttar från.

Även om du senare flyttar från Norge så behåller du födelsenumret som du har fått.

Blankett för anmälan om flytt till Norge (Skatteetaten) 

Regler för dokumentation vid flytt till Norge (Skatteetaten)

Lista över kontor där du kan id-registrera dig och anmäla flytt till Norge (Skatteetaten)

Ska du bo i Norge kortare än sex månader?

Nordiska medborgare som uppehåller sig kortare än sex månader i Norge behöver som regel inte anmäla flytt och folkbokföras i Norge.

När du inte uppfyller villkoret att få ett födelsenummer kan du få ett d-nummer (tillfälligt identifikationsnummer). Det får du bland annat om du ska jobba (och är skattskyldig) eller ska öppna bankkonto i Norge. 

För att du ska kunna få ett d-nummer måste du kunna legitimera dig antingen med pass, nationellt id-kort eller körkort samt en undertecknad och stämplad utskrift från folkbokföringsregistret i hemlandet som inte får vara äldre än tre månader. 

Om du efter sex månader ska fortsätta att vistas i Norge måste du anmäla det till skattekontoret. Om skattekontoret kommer fram till att du ska vara folkbokförd i Norge får du ett norskt födelsenummer.

Om d-nummer (Skatteetaten)

Icke-nordiska medborgare

Information om folkbokföring i Norge för medborgare i icke-nordiska länder finns på Skatteetatens webbplats.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (5)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här kan du läsa om att söka jobb i Norge och hur du hittar utannonserade lediga jobb.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

Här kan du läsa om hur du som är sjuksköterska kan få jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Norsk ålderspension

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.