Folkbokföring i Norge

Här får du information om när du har rätt eller skyldighet att bli folkbokförd i Norge (med undantag av Svalbard) och om hur du går till väga för att folkbokföra dig.

Nordiska medborgare kan uppehålla sig i Norge i upp till sex månader utan att folkbokföra sig i Norge. Som nordisk medborgare behöver man varken arbets- eller uppehållstillstånd för att bo och/eller arbeta i Norge.

Om du flyttar till Norge från en annat nordiskt land omfattas du av det nordiska folkbokföringsavtalet som ingåtts mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt avtalet kan du vara folkbokförd i ett nordiskt land åt gången. Det är reglerna i det land du flyttar till som avgör var du ska folkbokföras.

Om du är folkbokförd som bosatt i Norge är du i regel medlem i folketrygden. Medlemskap i folketrygden är nyckeln till rättigheter från socialförsäkringsmyndigheterna NAV. I Norge kan du vara medlem som bosatt eller som arbetstagare. Du kan också vara medlem i folketrygden under en vistelse utomlands.

Medlem som bosatt:

  • För att du ska betraktas som bosatt måste din vistelse i Norge vara, eller din avsikt ska vara att den ska vara, i minst 12 månader. Det är en förutsättning för medlemskapet att du har lagligt uppehälle i Norge.
  • När du är medlem som bosatt i Norge kan du vistas utomlands i upp till 12 månader i sträck och fortsätta att vara medlem i folketrygden.

 Även om du inte bor i Norge är du skyldig att vara medlem i folketrygden om du:

  • arbetar i Norge eller på den norska kontinentalsockeln
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och är anställd på ett norskt fartyg. Ett undantag är om du är cateringanställd på ett turistfartyg registrerat i det norska internationella fartygsregistret, Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och är anställd i den norska statens tjänst utomlands
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och får stöd från Lånekassen för att bedriva studier utomlands. Ett undantag är om du studerar inom Norden (då ska du vara medlem i socialförsäkringssystemet i det land där du är folkbokförd).

Om du inte är medlem i folketrygden har du inga rättigheter enligt den norska socialförsäkringslagen, folketrygdloven. Du har dock rätt till medicinsk hjälp om du blir akut sjuk. Läs mer om detta under Hälso- och sjukvårdstjänster och vård i Norge.

Vid vistelser som är planerade att vara i mer än sex månader

Om du ska bo i mer än sex månader i Norge ska du anmäla flytt till Norge. Det måste du göra senast åtta dagar efter ankomst.

Du anmäler flytt genom att personligen infinna dig på ett av 42 utvalda skattekontor (folkbokföringsmyndigheten) i landet. Om du flyttar till Norge tillsammans med din familj är det viktigt att alla familjemedlemmar personligen inställer sig på skattekontoret.

På skattekontoret ska du fylla i blankett om flytt till Norge (blankett RF-1401B) samt visa upp en godkänd id-handling och dokumentation. Blanketten får du på skattekontoret, men den kan också laddas ner på Skatteetatens webbplats. På Skatteetatens webbplats hittar du också reglerna för vilken övrig dokumentation som krävs samt vilka kontor du kan gå till för att bli folkbokförd i Norge.

Om du pendlar mellan Norge och ett annat nordiskt land på grund av inkomstbringande verksamhet kan du slippa kravet på att behöva registrera dig som bosatt i Norge. Du har trots detta anmälningsplikt till skattekontoret. I flyttanmälningsblanketten kan du kryssa för att du är pendlare. 

När du folkbokförs i Norge får du ett norskt födelsenummer (personnummer). Observera att det land du flyttar från kan kräva att du anmäler flytten utomlands till den lokala folkbokföringsmyndigheten där.

Även om du senare flyttar från Norge så vill du behålla födelsenumret som du har fått.

Vid vistelser som är planerade att vara kortare än sex månader

Nordiska medborgare som uppehåller sig kortare än sex månader i Norge behöver som regel inte anmäla flytt och folkbokföras i Norge.

Om villkoret för att få ett födelsenummer inte är uppfyllt måste du ansöka om ett D-nummer (tillfälligt personnummer) om du ska arbeta (skattskyldig) eller öppna ett bankkonto i Norge. Beroende på behov kan du få ett D-nummer från bland annat ett skattekontor, en bank eller NAV. En fullständig lista över vem som kan skaffa D-nummer finns på Skatteetatens webbplats.

För att du ska kunna tilldelas ett D-nummer måste du kunna legitimera dig antingen med pass, nationellt ID-kort eller körkort samt en signerad och stämplad utskrift ur folkbokföringsregistret i hemlandet som inte får vara äldre än tre månader. En översikt över vilken dokumentation som ska bifogas hittar du på Skatteetatens webbplats.

Om du efter sex månader ska fortsätta att vistas i Norge måste du anmäla det till skattekontoret. Om skattekontoret kommer fram till att du ska vara folkbokförd i Norge får du ett norskt födelsenummer.

Medborgare i utomnordiska länder

Information om folkbokföring i Norge för medborgare i utomnordiska länder finns på Skatteetatens webbplats.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige ...

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.