Resa med husdjur till Norge

Här kan du läsa om införsel av djur i samband med semester och flytt till och från Norge.

Semester och korta resor med hund, katt och iller

När du har varit på semester utomlands och ska tillbaka till Norge blir ditt husdjur behandlat på samma sätt som om du hade importerat ett djur från det land du har varit i till Norge. Det är därför viktigt att planera resan i god tid och att grundligt sätta sig in i de regler som gäller för det land du planerar att semestra i. ID-märkning, rabiesvaccinering, blodprovstagning och behandling mot dvärgbandmask är några av de saker som krävs för att få med djuret tillbaka till Norge efter resan. Nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för införsel av djur. 

Införsel av och resa med hund, katt och iller från de nordiska länderna till Norge

Hundar, katter och illrar kan föras in och tas med på resor till Norge när följande regler har uppfyllts:

  • Hundar, katter och illrar måste vara över tre månader vid införsel på grund av ålderskravet vid rabiesvaccinering. Ett undantag är hundar, katter och illrar som vistats lagligt i Sverige. De behöver ingen rabiesvaccinering och kan därmed vara yngre.
  • Alla djur ska som huvudregel vara ID-märkta och ha veterinärintyg eller EU-pass. Det finns emellertid ett undantag för katter och illrar som förs in från Sverige, då det inte är något krav på veterinärintyg eller EU-pass, men man måste kunna styrka att djuren vistats lagligt i Sverige
  • Alla hundar som ska resa in i Norge ska vara behandlade mot rävens dvärgbandmask. Kravet på behandling mot dvärgbandmask gäller inte katter och illrar och inte heller hundar som kommer direkt från Finland, Malta, Storbritannien eller Irland. Behandlingen ska ha genomförts av veterinär minst 24 och högst 120 timmar före ankomst. Ett alternativ är att hunden har behandlats minst två gånger med maximalt 28 dagars intervall innan första inresan i Norge. Därefter behandlas den minst var 28:e dag. Det alternativet kan vara lämpligt för dem som reser ofta.
  • Djur som ska in i Norge ska vara vaccinerade mot rabies. Undantaget är katter, hundar och illrar från Sverige, som inte behöver rabiesvaccin. Vaccineringen måste göras av veterinär och i enlighet med vaccintillverkarens rekommendation – vanligtvis när djuret är tolv veckor gammalt. När djuret blir vaccinerat mot rabies första gången räknas vaccinationen först som giltig 21 dagar efter att vaccinationen gjordes. Om djuret vaccineras på nytt räknas vaccinationen som giltig från det datum då vaccinationen gavs, under förutsättning att den föregående vaccinationens giltighet inte har löpt ut när det nya vaccinet gavs. Kravet på vaccination mot rabies gäller också vid inresa från rabiesfria länder (undantaget Sverige).
  • När husdjur är med på resa från EU måste djur och nödvändiga dokument alltid visas upp för Tollvesenet för kontroll. Gå då på rött i tullen. När man reser till Norge från Sverige är det också nödvändigt att visa upp djuret och dokumenten om djuret har vistats lagligt i Sverige.

Observera att det finns särskilda regler för införsel av så kallade ”förbjudna hundar". Se Mattilsynets webbplats för närmare information om detta.

Observera att reglerna för införsel av hundar, katter och illrar till Norge, som beskrivs nedan, endast gäller privat införsel. Privat införsel betyder införsel av upp till fem av dina egna husdjur när du själv är med på samma resa. Djuren förs med andra ord inte in i landet i syfte att vidareförmedlas/säljas. Om du reser med mer än fem djur per inresa eller om du tar med dig djur för försäljning eller vidareförmedling måste du läsa Mattilsynets sidor om kommersiell import. Om du ska ha med dig fler än fem djur från EU måste du följa hälsocertifieringsreglerna som gäller för införsel av fler än fem djur om du inte ska vara med i en tävling och kan visa upp papper på detta.

Resa med hund, katt och iller från länder utanför EU till Norge

Reglerna för införsel av hund, katt och iller från länder utanför EU är indelade i länder uppförda på en lista och länder som är utanför EU/EES och som inte finns med på listan. Utöver de behandlings- och dokumentationskrav som ställs vid införsel av husdjur ställs det även specifika krav vid passering av gränsen, plats för införsel samt om att meddela relevant kontrollmyndighet om införseln. 

Resa till Norge med burfågel, kanin och gnagare

För att få föra in burfåglar, kaniner och gnagare krävs det särskilt tillstånd från Mattilsynet. Se Mattilsynets webbplats för detaljerad information om privat och icke-kommersiell införsel av burfåglar, kaniner och gnagare.

Resa till Norge med exotiska djur

Det är inte tillåtet att importera exotiska djur till Norge. Du kan läsa mer om detta på Mattilsynets webbplats om exotiska djur.

Resa till Norge med häst

För att få tips på hur du ska gå tillväga om du ska resa till eller från Norge med häst kan du också titta på Mattilsynets webbplats.

Införsel och utförsel till och från Svalbard

Svalbard omfattas inte av EES-avtalet, vilket gör att det är striktare regler för att skicka eller ta med sig djur och djurprodukter från Svalbard till fastlandet. Dessutom förekommer rabies på Svalbard, medan fastlands-Norge är rabiesfritt.

För att få ta med en hund till Svalbard krävs det tillstånd från Mattilsynet. Tillståndet beviljas för ett år åt gången. Läs mer på Sysselmannens webbplats om de villkor som måste uppfyllas.

Det är inte tillåtet att ta med katter och illrar till Svalbard. Det krävs inget tillstånd för att ta med kaniner, hamstrar, tamråttor, burfåglar, akvariefiskar och liknande till och från Svalbard. Kontakta Mattilsynet om du har frågor om detta. 

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige ...

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.