Jobba i Norge

Behöver jag ansöka om arbets- och uppehållstillstånd för att jobba i Norge? Ska jag betala skatt till Norge? Hur är det om jag dessutom jobbar i ett annat nordiskt land? Här hittar du information om att jobba i Norge.
Att söka jobb i Norge
Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.
Arbets- och uppehållstillstånd i Norge
Här hittar du information om arbets- och uppehållstillstånd för medborgare både inom och utanför Norden.
Inkomst från Norge under arbetslöshet
Det är viktigt att sätta sig in i reglerna om bidrag vid arbetslöshet när man flyttar mellan de nordiska länderna. Här kan du läsa om vilka krav som ställs på den som har rätt att ta emot dagpenning under arbetslöshet från Norge.
Sjukpenning till arbetstagare i Norge
Här kan du läsa om när du kan ta emot sjukpenning vid sjukdom och villkoren för att ta med dig sjukpenningen utomlands.
Arbeta i flera länder samtidigt
Här hittar du information om skatt och socialförsäkring om du arbetar både i Norge och i ett annat nordiskt land.
Permittering från jobb i Norge
Permittering är en tillfällig åtgärd som innebär att arbetstagaren åläggs att vara befriad från arbetet medan arbetsgivaren är befriad från löneplikten. Här kan du läsa mer om reglerna kring permittering och hur man kan ansöka om arbetslöshetsunderstöd i form av dagpenning i samband med det.
Fackföreningar i Norge
För att ta reda på vilken lön och vilka arbetsvillkor du har rätt till i Norge kan du vända dig till det fackförbund som är aktuellt för ditt yrkesområde. Här kan du läsa mer om fackföreningar och fackförbund i Norge.
Arbetstagares rättigheter i Norge
Som arbetstagare i Norge har du vissa rättigheter och skyldigheter. På den här sidan kan du läsa mer om dessa rättigheter och skyldigheter.
Arbeta som sjuksköterska i Norge
På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.
Godkännande av utbildning, auktorisation och licens
I Norge regleras enskilda yrken enligt lag och kräver auktorisation för att man ska få utöva dem. Här hittar du information om dessa yrken samt godkännande av utländsk utbildning och kvalifikationer.

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.

Mer om Norge

Flytta till eller från Norge

Bo och vistas i Norge

Barn och familj i Norge

Jobba i Norge

Utbildning i Norge