Arbeta som sjuksköterska i Norge

Här kan du läsa om hur du som är sjuksköterska kan få jobb i Norge.

Auktorisation som sjuksköterska

I Norge regleras vissa yrken enligt lag och kräver auktorisation för att man ska få utöva dem. Sjuksköterska är ett sådant yrke. Helsedirektoratet har ansvaret för auktorisation av sjuksköterskor i Norge. Om du är utbildad till sjuksköterska i ett annat land och vill arbeta i Norge, måste du därför ansöka om auktorisation hos Helsedirektoratet.

Norge har ingen auktorisation för specialsjuksköterskor.

När du ansöker om auktorisation eller licens måste du fylla i ett ansökningsformulär. Du ska också bifoga ett antal dokument till din ansökan. Dokument som är skrivna på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) eller engelska behöver inte översättas.

Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att en auktorisation är giltig vid anställning.

Läs mer om auktorisation och hur du ansöker om det (Helsedirektoratet.no) 

Om du har frågor om auktorisation av sjuksköterskor, ta kontakt med Helsedirektoratet  

Var arbetar sjuksköterskor?

De vanligaste arbetsplatserna för sjuksköterskor är på sjukhus samt inom hälso- och omsorgstjänster i kommunerna, till exempel på sjukhem, äldreboenden, inom hemtjänsten, inom skolhälsan och på vårdcentraler. Några sjuksköterskor arbetar med forskning och undervisning, eller inom hjälporganisationer.

Norge är indelat i fyra regionala hälsoföretag (helseforetak): Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt och Helse Nord. Vart och ett av dessa hälsoföretag driver sjukhus inom sina områden. På de enskilda hälsoföretagens webbplatser hittar du en översikt över och länkar till de olika sjukhusen, och där finns det även information till jobbsökande.

I Norge är det kommunerna som har ansvaret för att se till att det finns ett bra vårdutbud för äldre och andra som behöver omsorg.

Här finns en översikt över alla hälsoföretagen i Norge (regjeringen.no)  

Här kan du läsa om kommunala hälso- och omsorgstjänster i Norge (HelseNorge.no)

Var hittar du lediga jobb?

Du kan hitta utlysta jobb i hela landet på webbplatsen för den norska försäkringskassan, Arbeids- og velferdsetaten, NAV. För utlänningar är det också möjligt att gå via EURES-tjänsten i hemlandet för att hitta jobb som sjuksköterska i Norge.

I och med att det är kommunerna som har ansvaret för många hälso- och omsorgstjänster i Norge, är det också bra att titta efter lediga tjänster på de olika kommunernas webbplatser.

En annan möjlighet när det gäller att leta efter jobb är att använda en privat förmedlings- och rekryteringsbyrå eller att ta direktkontakt med potentiella arbetsgivare. Det finns också förmedlings- och rekryteringsbyråer som specialiserar sig på att skaffa medarbetare inom hälso- och omsorgstjänsterna.

NAVs databas för lediga tjänster 

Kontaktinformation till EURES  

Hos Norsk Sykepleierforbund hittar du en del relevant information för sjuksköterskor, bland annat information om lön 

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (5)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här kan du läsa om att söka jobb i Norge och hur du hittar utannonserade lediga jobb.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

Här kan du läsa om hur du som är sjuksköterska kan få jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Norsk ålderspension

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.