Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Var kan man söka jobb som sjuksköterska?

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika ställen i Norge. De vanligaste arbetsplatserna är emellertid på sjukhus samt inom hälso- och omsorgstjänster i kommunerna, till exempel på sjukhem, äldreboenden, inom hemtjänsten, inom skolhälsan och på vårdcentraler.

Norge är indelat i fyra regionala hälsoföretag (helseforetak): Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge och Helse Nord. Vart och ett av dessa hälsoföretag driver sjukhus inom sina områden. På de enskilda hälsoföretagens webbplatser hittar du en översikt över och länkar till de olika sjukhusen, och där finns det även information till jobbsökande. 

I Norge är det kommunerna som har ansvaret för att se till att det finns ett bra vårdutbud för äldre och andra som behöver omsorg. Läs mer om detta på den offentliga hälsoportalen Helsenorge.

Allmänt om att söka jobb

Du kan använda den offentliga arbetsförmedlingen för att söka jobb i Norge. På Arbeids- og velferdsetatens (NAV) webbplats finns det en rad tjänster som utannonseras, och det är därför en bra utgångspunkt när det gäller att leta jobb i Norge. För utlänningar är det också möjligt att gå via EURES-tjänsten i hemlandet för att hitta jobb i Norge, eller kontakta en EURES-rådgivare eller ett lokalt NAV-kontor i det område där du vill jobba. I och med att det är kommunerna som har ansvaret för många hälso- och omsorgstjänster i Norge, är det också bra att titta efter lediga tjänster på de olika kommunernas webbplatser.

En annan möjlighet när det gäller att leta efter jobb är att använda en privat förmedlings- och rekryteringsbyrå eller att ta direktkontakt med potentiella arbetsgivare. Det finns också förmedlings- och rekryteringsbyråer som specialiserar sig på att skaffa medarbetare inom hälso- och omsorgstjänster.

Auktorisation som sjuksköterska

I Norge regleras enskilda yrken enligt lag och kräver auktorisation för att man ska få utöva dem. Helsedirektoratet har ansvaret för auktorisation av reglerade yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn som exempelvis läkare, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut, farmaceut, bioingenjör, undersköterska, vårdbiträde med flera. Läs mer på Helsedirektoratet.no.

I de flesta fall kräver norska arbetsgivare att anställda inom hälsoväsendet har norsk auktorisation. Man kan antingen ansöka om auktorisation som ger fulla rättigheter till yrkesutövning eller ansöka om licens för en arbetsperiod fram tills dess att man har arbetat sig upp till full auktorisation. 

I Norge finns det 30 olika yrkesgrupper som omfattas av auktorisationssystemet för Helsedirektoratet. Sjuksköterska är en av dessa grupper. Det innebär bland annat att man inte har rätt att arbeta eller titulera sig som sjuksköterska utan auktorisation. Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att en auktorisation är giltig vid anställning. För att kunna ansöka om auktorisation som sjuksköterska i Norge måste man ha en allmän sjuksköterskeutbildning. Norge har ingen auktorisation för specialsjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver ingen licens. 

När du ansöker om auktorisation eller licens måste du fylla i ett ansökningsformulär. Det är också en rad olika dokument som måste bifogas ansökan. Dokument som är skrivna på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) eller engelska behöver inte översättas. Kom ihåg att du aldrig ska skicka in originaldokument utan en "bevittnad" (bekreftet) eller "bestyrkt" (rett) kopia av dokumenten. Läs mer på Helsedirektoratets sidor om auktorisation för sjuksköterskor. Här hittar du också den ansökningsblankett du behöver och information om vilka dokument som måste bifogas ansökan.

Observera att man måste betala en avgift för att ansöka om auktorisation. Mer information om avgiften hittar du på Helsedirektoratets webbplats. Godkännande av yrkeskvalifikationer för EU/EES-medborgare kräver att du redan är kvalificerad för att utöva yrket i ett EU/EES-land. Läs mer om detta på webbplatsen för Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Lön och annan relevant information i anslutning till sjuksköterskeyrket

  • Norsk Sykepleierforbunds webbplats hittar du bland annat information om minimilönen för sjuksköterskor som arbetar i Norge.
  • Aktuella nyheter om sjuksköterskeyrket i Norge hittar du i Norsk Sykepleierforbunds tidskrift Sykepleien.
  • Fackförbundet har också utarbetat en Verktygslåda (verktøykasse) för dem som funderar på att utbilda sig till/arbeta som sjuksköterska. 

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.