Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Här hittar du information om arbets- och uppehållstillstånd för medborgare både inom och utanför Norden.

Nordiska medborgare

Om du är nordisk medborgare kan du fritt resa till Norge för att bo och arbeta där utan att du behöver varken arbets- eller uppehållstillstånd.

Du behöver alltså som nordisk medborgare inte registrera dig hos polisen när du flyttar till Norge. Som nordisk medborgare måste du emellertid ändå följa landets regler för folkbokföring. Läs mer om Folkbokföring i Norge på Hallå Nordens webbplats.

Medborgare från EES-, EFTA- och EU-länder

Om du inte är nordisk medborgare men medborgare i ett land som är medlem i EU, EES eller EFTA kan du fritt resa in i Norge samt arbeta och uppehålla dig i landet under en period på upp till tre månader.

Om du ska uppehålla dig i Norge i mer än tre månader måste du dock folkbokföra dig, oavsett om du ska arbeta, studera eller är en familjemedlem till EES-medborgare som bor i Norge. Läs mer om vilka regler som gäller för dig hos den norska utlänningsmyndigheten, Utlendingsdirektoratets (UDI) webbplats om folkbokföringssystemet för EES, EFTA och EU-medborgare.

Medborgare från länder utanför EES, EFTA och EU

Om du är medborgare i ett land utanför EES, EFTA och EU bör du kontakta Utlendingsdirektoratet (UDI) för att höra vilka regler som gäller för dig.

Giltigt visum till eller uppehållstillstånd i ett Schengenland gör att du inte behöver ansöka om visum för att få resa till andra Schengenländer. Det innebär att medborgare från länder utanför Norden som har uppehållstillstånd i ett av de nordiska länderna inte behöver ansöka om visum för att resa till de andra nordiska länderna. Se Utlendingsdirektoratets webbplats för mer information om detta.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.