Om informationstjänsten Hallå Norden

Om informationstjänsten Hallå Norden
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst och har kontor i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Vår uppgift är att förenkla privatpersoners möjligheter att röra sig fritt i Norden. Det gör vi genom att informera om gällande nordiska regelverk vid flytt, pendling och annat.
Hallå Norden (Finland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Grönland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för privatpersoner i Norden.
Hallå Norden (Island)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Norge)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Sverige)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Danmark)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Färöarna)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Hallå Norden (Åland)
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden.
Nyheter
 
Videor
Video från Hallå Norden om gränshindersfrågor.
Publikationer
Publikationer som har en koppling till informationstjänsten Hallå Norden.
Nyhetsbrev
Nordiska ministerrådets informationstjänst Hallå Norden utger ett nyhetsbrev fyra gånger om året. Nyhetsbrevet innehåller nytt om mobilitet och gränshinder i Norden, ny lagstiftning i de nordiska länderna och information om Hallå Nordens kommande arrangemang. Nyhetsbrevet utges tills vidare bara på skandinaviska.
Hallå Nordens årsrapporter
Här kan du hämta årsrapporter för Nordiska ministerrådets informationstjänst, Hallå Norden.
Quiz: Kan du overvinde sproglige grænsehindringer?
Kan du overvinde de sproglige grænsehindringer?
Hallå Nordens kontor
Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för privatpersoner i Norden. Hallå Norden finns i alla de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland.

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.