Bil i Sverige

Här hittar du en checklista över saker du måste göra när du för in en bil i Sverige från ett annat nordiskt land. Du kan också läsa om de svenska trafikreglerna.

Så här går det till att föra in en bil

Huvudregeln är att bilen ska vara registrerad i det land där ägaren är fast bosatt. Om du bor i Sverige ska din bil därför vara registrerad i Sverige.

När du flyttar till Sverige med din bil får du använda bilen i högst en vecka efter att du har fört in den. Under den veckan måste du ha en giltig trafikförsäkring. När du importerar din bil till Sverige kan du endast ansöka om att få tillfällig registrering beviljad under en längre tid i samband med ansökan om ursprungskontroll av importerade fordon. Om du vill ansöka om tillfällig registrering under en längre tid måste du ha en svensk trafikförsäkring – ett så kallat trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering.

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och vistas tillfälligt i Sverige får du köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige högst ett år.

Om du är turist i Sverige bör du kontakta ditt försäkringsbolag i hemlandet för närmare information.

Alla fordon som förs in i Sverige för att användas här måste genomgå en ursprungskontroll innan de kan registreras. Du kan ansöka om ursprungskontroll av din bil hos Transportstyrelsen. När du har fått ursprungskontrollen godkänd ska du kontakta ett besiktningsföretag för registreringsbesiktning.

På Transportstyrelsens webbplats hittar du mer information om hur du ska gå till väga för att föra in din bil i Sverige och vilka handlingar du ska skicka in för att få den registrerad i Sverige.

Transportstyrelsen har sammanställt en checklista för införsel av fordon från början till slut. I den beskrivs hur du ska göra och i vilken ordning, från att du kommer fram till den svenska gränsen till att din bil är körklar. Den innehåller information om tull, skatt, trafikförsäkring, ursprungskontroll, registreringsbesiktning och registreringsnummer.

Tull och skatt

Bil från Danmark och Finland

Införsel av bil från Danmark och Finland är inte belagd med tull, eftersom samtliga länder är med i EU. Men du bör kontakta Skatteverket för närmare information om skatter och moms.

Bil från Island och Norge

Observera att om du ska föra in din bil i Sverige från Island eller Norge så måste den förtullas. Det gör du genom att kontakta Tullverket.

Om du har med dig ett fordon från Island eller Norge vid flytten till Sverige har du möjlighet att ansöka om tullfrihet. Om du beviljas tullfrihet beror bland annat på om du är inflyttare, om du återvänder till Sverige och hur länge du har ägt fordonet. För mer information, se Tullverkets broschyr.

Trafikförsäkring

Alla fordon måste vara trafikförsäkrade. Du hittar mer information om vad en trafikförsäkring är, när du måste teckna en sådan och vad som händer om ditt fordon inte är försäkrat på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikregler

Du hittar information om de svenska trafikreglerna på Transportstyrelsens webbplats.

På Trafikverkets webbplats hittar du information om hastighetsbegränsningarna i Sverige.

Det är inte tillåtet att köra bil i Sverige med en promillehalt över 0,2.

Mellan den 1 december och 31 mars ska du använda vinterdäck på din bil. Detta gäller även för utlandsregistrerade bilar. På Polisens webbplats hittar du ytterligare information om användningen av bildäck i Sverige.

Här hittar du information om trängselskatt för bilar i Stockholm och Göteborg.

Svensk bil i ett annat nordiskt land

Det är det andra landets regler som avgör hur länge du får köra din svenskregistrerade bil i det aktuella landet.

Danmark

Reglerna för bilregistrering i Danmark varierar beroende på om du pendlar över sundet, bor tillfälligt i Danmark eller har en permanent adress i Danmark.

På sidan Bil i Danmark kan du läsa om reglerna för att föra in en bil i Danmark. Det finns tydliga begränsningar för hur mycket och under vilka omständigheter du får använda en svensk bil i Danmark när du har folkbokföringsadress i Danmark. Du måste ha en särskilt godkännande från den danska skattemyndigheten, Skat, för att kunna använda bilen i Danmark.

Med Skats blankett 21059 kan du ansöka om tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du böter.

Du bör kontakta Skat och fråga efter centralregisteret for motorkøretøjer (centralregistret för motorfordon) för närmare information om regelverket för användning av ett utlandsregistrerat fordon i Danmark.

Finland

På sidan Fordon i Finland kan du läsa om att föra in en bil i Finland och på finska ambassadens webbplats hittar du information om att köra en utlandsregistrerad bil i Finland.

Island

På Hallå Nordens sida Att ta med sig bil till Island hittar du information om införsel av bil till Island.

Norge

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige ...

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.