Bil i Sverige

Läs vilka regler som gäller om du vill ta med din bil när du flyttar till Sverige.

Huvudregeln är att bilen ska vara registrerad i det land där ägaren är fast bosatt. Om du flyttar till Sverige ska din bil vara registrerad i Sverige.

Alla fordon som förs in i Sverige för att användas här måste genomgå en ursprungskontroll innan de kan registreras. Du kan ansöka om ursprungskontroll av din bil hos Transportstyrelsen. När du har fått ursprungskontrollen godkänd ska du kontakta ett besiktningsföretag för registreringsbesiktning.

Kom-ihåg-lista för införsel av bil till Sverige

Transportstyrelsen har sammanställt en checklista för införsel av fordon från början till slut. I den beskrivs hur du ska göra och i vilken ordning, från att du kommer fram till den svenska gränsen till att din bil är körklar. Den innehåller information om tull, skatt, trafikförsäkring, ursprungskontroll, registreringsbesiktning och registreringsnummer.

Hur länge kan jag köra med min utlandsregistrerade bil när jag vistas tillfälligt i Sverige?

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och vistas tillfälligt i Sverige får du köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige högst ett år.

Om du är turist i Sverige bör du kontakta ditt försäkringsbolag i hemlandet för närmare information.

Tull och skatt

Bil från Danmark och Finland

Införsel av bil från Danmark och Finland är inte belagd med tull, eftersom samtliga länder är med i EU. Du bör kontakta Skatteverket för information om skatter och moms.

Bil från Island och Norge

Om du ska föra in din bil i Sverige från Island eller Norge så måste den förtullas. Det gör du genom att kontakta tullen.

Om du har med dig ett fordon från Island eller Norge vid flytten till Sverige har du möjlighet att ansöka om tullfrihet. Om du beviljas tullfrihet beror bland annat på om du är inflyttare, om du återvänder till Sverige och hur länge du har ägt fordonet.

Trafikförsäkring

Alla fordon måste vara trafikförsäkrade. Du hittar information om vad en trafikförsäkring är, när du måste teckna en sådan och vad som händer om ditt fordon inte är försäkrat på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikregler

Svensk bil i ett annat nordiskt land

Det är det andra landets regler som avgör hur länge du får köra din svenskregistrerade bil i det aktuella landet.

Danmark

Med blankett 21059 kan du ansöka om tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du böter.

Du bör kontakta Skat och fråga efter centralregisteret for motorkøretøjer (centralregistret för motorfordon) för information om regelverket för användning av ett utlandsregistrerat fordon i Danmark.

Finland

Island

Norge

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.