Bil i Sverige

Här hittar du en checklista över olika saker du måste göra när du för in en bil i Sverige från ett annat nordiskt land och information om de svenska trafikreglerna.

Så här går det till vid införsel av bil

Huvudregeln är att bilen ska vara registrerad i det land där ägaren egentligen är bosatt. Om du bor i Sverige ska din bil därför vara registrerad i Sverige.

När du flyttar till Sverige med din bil får du använda bilen i högst en vecka efter att du har fört in den. Under den veckan måste du ha en giltig trafikförsäkring. När du importerar din bil till Sverige kan du endast ansöka om att få tillfällig registrering beviljad under en längre tid i samband med ansökan om ursprungskontroll av importerade fordon. Om du vill ansöka om tillfällig registrering under en längre tid måste du ha en svensk trafikförsäkring – ett så kallat Trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering.

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och vistas tillfälligt i Sverige får du högst köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige i upp till ett år.

Om du är turist i Sverige bör du kontakta ditt försäkringsbolag i hemlandet för närmare information.

Alla fordon som förs in i Sverige för att användas här ska genomgå en ursprungskontroll innan de kan registreras. Du ska ansöka om ursprungskontroll av din bil hos Transportstyrelsen. Efter att du har fått ursprungskontrollen godkänd ska du kontakta ett besiktningsföretag för en registreringsbesiktning.

Mer information om hur du ska gå till väga för att föra in din bil i Sverige och vilka handlingar du ska skicka in för att få den registrerad i Sverige hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Transportstyrelsen har sammanställt en checklista för införsel av fordon från början till slut. I den beskrivs hur du ska göra och i vilken ordning från och med att du kommer fram till den svenska gränsen fram tills dess att din bil är körklar. Den innehåller information om tull, skatt, trafikförsäkring, ursprungskontroll, registreringsbesiktning och registreringsnummer.

Tull och skatt

Bil från Danmark och Finland

Införsel av bil från Danmark och Finland är inte belagt med tull, eftersom samtliga länder är med i EU. Men du bör kontakta Skatteverket, för närmare information om skatter och moms.

Bil från Island och Norge

Var uppmärksam på att om du ska föra in din bil i Sverige från Island och Norge så måste den förtullas. Det görs genom att kontakta tullen, Tullverket.

Om du har med dig ett fordon från Island eller Norge vid flytten till Sverige har du möjlighet att ansöka om tullfrihet. Om du beviljas tullfrihet beror bland annat på om du är inflyttare, om du återvänder till Sverige och hur länge du har ägt fordonet. För mer information se Tullverkets broschyr.

Trafikförsäkring

Alla fordon måste vara trafikförsäkrade. Du hittar mer information om vad en trafikförsäkring är, när du måste teckna en sådan och vad som händer om ditt fordon är oförsäkrat på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikregler

Du hittar information om de svenska trafikreglerna på Transportstyrelsens webbplats.

På Trafikverkets webbplats hittar du information om hastighetsbegränsningarna i Sverige.

Det är inte tillåtet att köra bil i Sverige med en promillehalt över 0,2.

Mellan den 1 december och den 31 mars ska du använda vinterdäck på din bil. Detta gäller även för utlandsregistrerade bilar. På Polisens webbplats hittar du ytterligare information om användningen av bildäck i Sverige.

Här hittar du information om trängselskatt för bilar i Stockholm och Göteborg.

Svensk bil i ett annat nordiskt land

Det är det andra landets regler som avgör hur länge du får köra din svenskregistrerade bil i det aktuella landet.

Danmark

Reglerna för bilregistrering i Danmark varierar beroende på om du pendlar över sundet, bor tillfälligt i Danmark eller har en permanent adress i Danmark.

Här kan du läsa om reglerna för införsel av bil till Danmark. Det finns tydliga begränsningar när det gäller hur mycket och under vilka omständigheter du får använda en svensk bil i Danmark när du har en folkbokföringsadress i Danmark. Du måste ha en särskilt godkännande från den danska skattemyndigheten, Skat, för att kunna använda bilen i Danmark.

Du kan på Skats blankett 21059 ansöka om att få tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du att få böter.

Du bör kontakta Skat och fråga efter Centralregisteret for motorkøretøjer (centralregistret för motorfordon) för närmare information om regelverket rörande användning av ett utlandsregistrerat fordon i Danmark.

Finland

Här kan du läsa om att föra in en bil till Finland och på finska ambassadens webbplats hittar du information om att köra en utlandsregistrerad bil i Finland.

Island

På Hallå Nordens webbplats hittar du information om införsel av bil till Island.

Norge

Här hittar du information om införsel av bil till Norge. Om du vill veta mer om att använda en svensk bil i Norge hittar du informationen på den norska tullmyndighetens webbplats, Toll. Där hittar du också information om att pendla med bil till Norge.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.