Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige till ett annat nordiskt land.

Det är en del praktiskt som måste göras när du flyttar från Sverige. Den här kom-ihåg-listan hjälper dig på vägen.

Folkbokföring

Om du flyttar till ett annat nordiskt land är det reglerna i det land du flyttar till som avgör om du registreras som inflyttare i landet.

Men du ska anmäla flytten till ditt skattekontor senast en vecka före avresan. Du blir inte avregistrerad från folkbokföringsregistret innan det andra nordiska landet har beslutat att du ska vara folkbokförd där.

Post

Kom ihåg att få din post eftersänd till utlandet eller till någon i din familj och att ändra adress hos banker och andra institutioner.

Social- och sjukförsäkring

Om du flyttar permanent utomlands för att arbeta och inte längre har någon adress i Sverige, är du inte heller införd i folkbokföringsregistret. Därmed upphör din socialförsäkring att gälla i Sverige. Du är heller inte socialförsäkrad i Sverige när du kommer till Sverige på semestern.

Graviditet

Om du är gravid bör du noggrant sätta dig in i reglerna om föräldraledighet innan du flyttar. Ta kontakt med Försäkringskassan för information om vad som gäller för dig i din situation och om det är möjligt att ta med dig föräldraledigheten utomlands.

Skattemässig utflyttning

Även om du flyttar från Sverige kan du fortfarande betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Det gäller dig som har varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet.

Ekonomi

När du flyttar från ett land till ett annat bör du försäkra dig om att du kan försörja dig själv de första veckorna eller månaderna. Du bör vara uppmärksam på att man ofta måste betala en deposition för en hyresbostad och att det i vissa fall kan ta tid att behandla ansökningar om exempelvis hyresbidrag eller barnbidrag.

Bank

När du ska flytta från Sverige bör du kontakta din bank för att stänga konton, ändra adress på kontot eller få lån lösta. Det kan också vara en fördel att ha ett brev eller en sorts rekommendation med sig från banken som du kan visa upp för banken i det nya landet.

Bostad

Säg upp hyreskontrakt

Om du har en hyreslägenhet ska du säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Du hittar information om uppsägningstid i ditt hyreskontrakt.

Kom ihåg att du har ansvar för lägenheten under hyresperioden. Om du flyttar innan hyresperioden har gått ut ska du se till att ditt hyreskontrakt bryts.

Gå igenom dina försäkringar

I samband med flytten kan det vara en bra idé att se över dina privata försäkringar. Om du har sålt en bostad ska du ha den försäkrad ända fram till tillträdesdagen. Mer information om detta får du från ditt försäkringsbolag.

Du ska dessutom kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller vid flytt till utlandet och få information om uppsägningstid.

Överlåtelse av lägenhet

Oavsett om du överlåter en hyreslägenhet eller en bostadsrätt bör du och hyresvärden/ägaren komma överens om överlämning av nycklar, extrautrustning och eventuella bruksanvisningar.

Tull

Du bör ta reda på tullbestämmelserna om du vill ha med dig bohag till Island eller Norge.

Abonnemang

Gå igenom dina abonnemang och säg upp dem eller flytta dem till din nya adress. Kom ihåg att säga upp ditt abonnemang hos din elleverantör så att du inte blir tvungen att betala för andras elförbrukning. Glöm inte heller att säga upp eventuella andra abonnemang, såsom telefon, bredband, gym och tidningar.

Ta kontakt med Radiotjänst i Kiruna och avregistrera dig. Det räcker inte att bara skicka en flyttanmälan till Skatteverket.

Arbete

Auktorisation

Du bör undersöka om du måste ansöka om auktorisation eller annan typ av tillstånd i den bransch du vill arbeta inom i det nya landet. Ansökningsprocessen kan ta lång tid, så du bör vara ute i god tid.

Fackförening

Om du är medlem i en fackförening i Sverige bör du kontakta huvudkontoret innan du flyttar till ett annat nordiskt land. De kan ge dig relevant information och informera dig om vilken fackförening du ska vara medlem i i det land du flyttar till.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Om du ska flytta från Sverige till ett annat land i Norden kan du ta din intjänade rätt till arbetslöshetsersättning med dig.
Om du har varit medlem i en svensk a-kassa, kan du överföra de svenska försäkrings- och arbetsperioderna till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat nordiskt land.

Den period som du har varit försäkrad i en svensk a-kassa tas med i beräkningen av när du har rätt till ersättning i det andra nordiska landet.
Om du vill att dina försäkrings- och arbetsperioder ska medräknas i en arbetslöshetsförsäkring i Norge eller på Island måste du ha ett intyg över dem. A-kassan utfärdar intyget som heter dokument PD U1. Kontakta din a-kassa för närmare information.

Trängselskatt

Transportstyrelsen skickar inte ut betalningskrav på trängselskatt till utlandet. Vid flytt utomlands ska du därför uppge en svensk adress till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens vägtrafikregister ska innehålla folkbokföringsadressen eller, om ägaren inte är folkbokförd i landet, en annan adress i Sverige. Om du inte har en svensk adress skickas skatteärendet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Medborgarskap

Du mister inte ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd i Sverige.

Rösträtt

Om du är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Du förblir upptagen i röstlängden i tio år från utflyttningsdagen.

En ny tioårsperiod påbörjas om du meddelar att du fortfarande vill vara upptagen i röstlängden eller anmäler en ny adress utomlands.

Om du flyttar till en ny adress utomlands under din utlandsvistelse ska du anmäla det till Skatteverket.

Kronisk sjukdom

Om du lider av kroniska sjukdomar bör du bör kontakta din läkare för att få ett recept på nödvändiga läkemedel till de första veckorna i det nya landet.

Viktiga dokument

Du bör ta med dig intyg och dokument från barnens skola eller andra utbildningsinstitutioner, födelseattest, vaccinationskort, rekommendationer, examensbevis och vigselbevis till ditt nya hemland.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

Här kan du läsa om när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.