Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige till ett annat nordiskt land

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige till ett annat nordiskt land.

Folkbokföring

Om du flyttar till ett annat nordiskt land är det reglerna i det land du flyttar till som avgör om du registreras som inflyttare i landet.

Du ska dock anmäla flytten till ditt skattekontor senast en vecka innan avresan. Du blir inte avregistrerad från folkbokföringsregistret innan det andra nordiska landet har beslutat att du ska vara folkbokförd där.

Post

Du bör komma ihåg att få din post eftersänd till utlandet eller till någon i din familj i Sverige och komma ihåg att ändra adress hos banker och andra institutioner.

Du anmäler adressändring på Adressandring.se.

Socialförsäkring och sjukförsäkring

Om du flyttar utomlands för att arbeta och inte längre har någon adress i Sverige är du heller inte ansluten till folkbokföringsregistret.
Därmed upphör din socialförsäkring att gälla i Sverige. Du omfattas heller inte av socialförsäkringen under exempelvis en semestervistelse i Sverige.

Sverige har ingått ett avtal om socialförsäkring med de övriga nordiska länderna. På den nordiska socialförsäkringsportalen kan du läsa om socialförsäkringen i de nordiska länderna. Om du flyttar eller börjar arbeta eller studera i ett annat nordiskt land kan du på portalen se vilka regler som gäller för dig. Där finns också information om de olika bidrag du kan ha rätt att få.

På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om socialförsäkring när du arbetar, studerar eller får pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Sverige och är bosatt utomlands.

Läs mer om socialförsäkring vid kortare vistelser utomlands på Försäkringskassans webbplats.

Graviditet

Om du är gravid bör du noggrant sätta dig in i reglerna för föräldraledighet innan du flyttar. Du bör därför ta kontakt med Försäkringskassan och få information om vad som gäller för dig i din situation och om det är möjligt att ta med dig föräldraledigheten utomlands.

Skattemässig utflyttning

Även om du flyttar från Sverige kan du fortfarande betraktas som allmänt skattskyldig i Sverige. Du betraktas som allmänt skattskyldig i Sverige om du har varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet. Du kan läsa mer om skattemässig utflyttning på Nordisk eTax.

Ekonomi

När du flyttar från ett land till ett annat bör du försäkra dig om att du kan försörja dig själv de första veckorna eller månaderna. Du bör vara uppmärksam på att man ofta måste betala en insats eller en deposition för en hyresbostad och att det i vissa fall kan ta tid att behandla ansökningar om exempelvis hyresbidrag eller barnbidrag.

Om du får bidrag från det offentliga socialförsäkringssystemet ska du kontakta Försäkringskassan innan flytten.

Bank

När du ska flytta från Sverige är det en bra idé att ta kontakt med din bank för att stänga konton, ändra adressen på kontot eller få lån lösta. Det kan också vara en fördel att ha ett brev eller en sorts rekommendation med sig från banken som du kan visa upp när du börjar göra bankärenden i en bank i det nya landet.

Bostad

Säga upp hyreskontrakt

Om du har en hyreslägenhet ska du säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen senast tre månader (eller inom tre månader om du har avtalat om längre uppsägningstid) innan du flyttar. Annars riskerar du att tvingas betala dubbla hyror.

Kom ihåg att du har ansvar för lägenheten under hyresperioden. Om du flyttar innan hyresperioden har gått ut ska du se till att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Gå igenom dina försäkringar

I samband med flytten kan det vara en bra idé att se över dina privata försäkringar. Om du har sålt en bostad ska du ha den försäkrad ända fram till tillträdesdagen. Mer information om detta får du från ditt försäkringsbolag.

Du ska dessutom kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller vid flytt till utlandet och få information om uppsägningstid.

Överlåtelse av lägenhet

Oavsett om du överlåter en hyreslägenhet eller en bostadsrätt bör du och den tidigare ägaren/hyresvärden komma överens om överlämning av nycklar, extrautrustning och eventuella bruksanvisningar.

Tull

Du bör ta reda på tullbestämmelserna om du vill ha med dig bohag till Island eller Norge.

Abonnemang

Glöm inte att säga upp ditt abonnemang hos din elleverantör, så att du inte blir tvungen att betala för andras elförbrukning.

Du ska själv kontakta Radiotjänst i Kiruna och avregistrera dig som tv-användare. Det räcker inte att bara skicka in flyttanmälan till Skatteverket.

Glöm inte heller att säga upp eventuella andra abonnemang som telefon, bredband, gymmedlemskap och dagstidningar.

Arbete

Auktorisation

Du bör undersöka om det är nödvändigt att ansöka om auktorisation eller en annan typ av tillstånd i den bransch du vill arbeta inom i det nya landet. Ansökningsprocessen kan ta längre tid, så du bör vara ute i god tid.

Fackförening

Om du är medlem i en fackförening i Sverige är det en bra idé att kontakta huvudkontoret innan du flyttar till ett annat nordiskt land. De kan ge dig relevant information och informera dig om vilken fackförening du ska vara medlem i i det land du flyttar till.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Om du ska flytta från Sverige till ett annat land i Norden kan du ta din intjänade rätt till arbetslöshetsersättning med dig.
Om du har varit medlem i en svensk a-kassa kan du överföra de svenska försäkrings- och arbetsperioderna till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat nordiskt land.

Den period du har varit försäkrad i en svensk a-kassa tas med i beräkningen av när du har rätt till dagpenning i det andra nordiska landet.
Om du vill att dina försäkrings- och arbetsperioder ska medräknas i en arbetslöshetsförsäkring i Norge eller på Island måste du ha ett intyg över dem. A-kassan utfärdar intyget, som kallas för dokument PD U1. Kontakta din a-kassa för närmare information.

Läs mer om överföringar av perioder på Hallå Nordens webbsidor.

Trängselskatt

Transportstyrelsen skickar inte ut betalningskrav på trängselskatt till utlandet. Vid flytt utomlands ska du därför uppge en svensk adress till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens vägtrafikregister ska innehålla folkbokföringsadressen eller, om ägaren inte är folkbokförd i landet, en annan adress i Sverige. Om du inte har en svensk adress skickas skatteärendet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det kostar 500 kronor i grundavgift.

Medborgarskap

Du mister inte ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd i Sverige.

Rösträtt

Om du är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Du förblir upptagen i röstlängden i tio år från utflyttningsdagen.

En ny tioårsperiod påbörjas om du meddelar att du fortfarande vill vara upptagen i röstlängden eller anmäler en ny adress utomlands.

Om du flyttar till en ny adress utomlands under din utlandsvistelse kan du anmäla detta till Skatteverket på blankett SKV 7742.

Kronisk sjukdom

Du bör kontakta din läkare om du lider av kroniska sjukdomar för att få ett recept på nödvändiga läkemedel till de första veckorna i det nya landet.

Viktiga dokument

Du bör ta med dig intyg och dokument från barnens skola eller andra utbildningsinstitutioner, födelseattest, vaccinationskort, rekommendationer, examensbevis och vigselbevis till ditt nya hemland.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige ...

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.