För dig som är arbetsgivare och/eller egen företagare

Du som är arbetsgivare eller egen företagare måste ta hänsyn till särskilda regler när du anlitar arbetskraft från ett annat land. Här är några grundregler.

Arbetskraft från EU- och EES-länder

Identitetshandling

Den anställde ska kunna visa ett giltigt pass eller identitetshandling där medborgarskap framgår.

Anställningsavtal/anställningsvillkor

Du bör upprätta ett skriftligt anställningsavtal så snart du anställler någon. Anställningsavtalet ska innehålla information om bland annat anställningsform, tillträdesdag, arbetsuppgifter/befattning, lön, arbetstid, semester och kollektivavtalstillhörighet.

Arbetstagare från EU/EES-länder ska behandlas på samma sätt som svenska arbetstagare i enlighet med EU:s likabehandlingsprincip. Denna princip förbjuder diskriminering på grund av nationalitet vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren teckna angivna arbetsmarknadsförsäkringar för de anställda. Mer information finns på Svenskt Näringslivs försäkringssida.

Socialförsäkringar

EU/EES-medborgare har rätt till socialförsäkringsförmåner i det land där hon eller han arbetar och betalar socialförsäkringsavgift. Detta gäller även om arbetstagaren skulle vara bosatt i ett annat EU/EES-land. Även familjemedlemmar som inte själva arbetar är försäkrade i det land där den anhörige arbetar. Försäkringen gäller från den första anställningsdagen.

Beskattningsregler

Huvudregeln i skattelagstiftningen är att arbetstagaren betalar skatt i det land där hon eller han arbetar. Det finns vissa undantag inom EU. Skatteverket kan bidra med mer information.

Arbetstagare utanför EU/EES

Medborgare i länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information.

Användbara länkar för arbetsgivare

Arbetsgivarverket

Svenskt näringsliv

Länkar för dig som planerar att starta eget företag

Starta eget.se

Bolagsverket

Tillväxtverket

Skatteverket

Arbetsförmedlingens starta eget-sida

Almi Företagspartner

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.